Compte arrere per al desenllaç de l'ATE del València CF després de l'informe d'Urbanisme

L’Ajuntament ha demanat la nul·litat al “no donar-se les condicions legals” pels “continuats incompliments” del Club

Guardar

Obres inacabades del Nou Mestalla
Obres inacabades del Nou Mestalla
L'Actuació Territorial Estratègica (ATE) concedida al València CF penja d'un fil. En el matí d'ahir la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va presentar un informe en el qual recomana a la Generalitat no prorrogar l'ATE i que, en cas de fer-ho, hauria d'exigir a la propietat del Club "avals del 100% dels costos del poliesportiu de Benicalap i que es garantisca que totes les obres es desenvoluparan".Malgrat que aquest informe no és vinculant, sí que disposa d'un pes molt destacat amb arguments contundents per a la decisió que haurà de prendre pròximament la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que encapçala el també socialista Arcadi España.En aquest sentit, durant el matí d'ahir també es va produir una reunió clau. El mateix España es va veure les cares amb Juan Martín Queralt, que encapçala la plataforma De Torino a Mestalla, al costat d'altres integrants del col·lectiu d'oposició a Meriton, empresa que disposa la majoria accionarial del conjunt de Mestalla.Després d'aquesta reunió el mateix Queralt va declarar que "l'època de Lim ha arribat al seu final", assegurant que "no hi haurà pròrroga". "En l'ànim de l'administració pública no està concedir cap pròrroga. Ni a l'Ajuntament ni a la Conselleria ni a De Torino a Mestalla ho contemplem. No té cap element a favor", va asseverar.Per tant, tot indica al fet que les postures de la Conselleria són similars a les ja expressades pel Consistori, i no està previst que es done cap treva sobre aquest tema per a tractar d'espentar a Peter Lim, màxim accionista del València CF, fora del club. Malgrat que la data límit per a certificar la caducitat de l'ATE era el 15 de maig, el termini per a facilitar la construcció del nou estadi i per a vendre les parcel·les de l'actual Mestalla s'ha retardat tres mesos, fins a finals d'agost, pel primer estat d'alarma que es va viure per la pandèmia del coronavirus.Amb tot això, ara s'obri un escenari en el qual s'hauran d'analitzar les possibles conseqüències jurídiques de l'informe presentat per Sandra Gómez per a Peter Lim i la seua futura venda de les accions.

"NO ES DONEN LES CONDICIONS LEGALS"

La vicealcaldessa Sandra Gómez va ser categòrica respecte a la postura d'Urbanisme davant una possible pròrroga de la ATE: "No es donen les condicions legals" en entendre que "no hi ha una causa de força major amb la qual el València CF puga justificar els seus continus incompliments". "Hui dia no s'ha executat res amb el que verificar que el València CF ha complit algun acord", afirmava referent als informes recaptats per les diferents àrees municipals.Entre les obligacions del promotor es troben l'execució del nou estadi o el nou poliesportiu per a Benicalap, però "no s'ha iniciat cap activitat, ni tampoc hi ha cap projecte d'obra ens permeta arribar a la conclusió que existisca una voluntat activa".En l'informe presentat s'estableix que el promotor de l'ATE "ni tan sols ha iniciat l'execució de cap de les cinc obres que constitueixen els compromisos inclosos en la Fase II.1 (2018-2021), entre les quals figura la construcció del nou estadi i del poliesportiu municipal". "La possibilitat de pròrrogues està expressament contemplada en el règim jurídic de l'ATE, sempre que es complisquen els requisits exigibles a aquest efecte", recull el document així com que "la pròrroga sol·licitada pel promotor és la màxima permesa en el règim jurídic de l'ATE, perquè implicaria diferir la finalització del nou estadi (a més de les mesures correctores de l'estudi de mobilitat i la urbanització de l'entorn del nou estadi) a juny de 2026, la qual cosa ampliaria el termini total per a la terminació de l'ATE en cinc anys addicionals, passant de deu a quinze anys".Per tant, documenta que la sol·licitud de pròrroga "ha de resoldre's per aplicació de la regulació del contracte administratiu d'obres continguda en el TRLCSP de 2011, l'art. del qual 213.2 exigeix a aquest efecte que el retard es dega a motius no imputables al contractista i que aquest oferisca complir els seus compromisos donant-li una pròrroga".Així mateix, s'argumenta que "el motiu al·legat pel promotor per a justificar el retard, que és el fracàs de les gestions per a la venda de la parcel·la de l'"antic Mestalla" i la consegüent impossibilitat de finançar els seus compromisos, no resulta acceptable com a motiu no imputable al contractista, ja que es tracta d'una qüestió financera interna de la societat les vicissituds de la qual no són oposables enfront de l'Administració, màximament si tenim en compte que l'ATE en cap moment condiciona el compliment dels compromisos del promotor a la prèvia venda d'aquesta parcel·la. Per tant, considerem que aquest motiu no pot justificar la concessió al promotor d'una ampliació del termini d'execució".

AVALS NECESSARIS SI ES PRORROGA

En l'informe es considera que si la Generalitat "fins i tot estimant que la causa de la demora és imputable al promotor, optara per imposar-li les penalitats que procedisquen i concedir-li una ampliació del termini d'execució, davant el risc cert d'incompliment dels seus compromisos procediria exigir-li una ampliació de la garantia definitiva".Els termes establirien demanar "el 100% del cost de construcció del poliesportiu en parcel·la GSP-1 i restes arqueològiques" i "les garanties especials o complementàries que considere oportú exigir la Generalitat Valenciana per a garantir el compliment de la resta de compromisos que en data de hui es troben pendents".
Destacats