• Home

 • Transparència

Transparència

Ajudes rebudes d'organismes públics i donacions o subvencions privades en els últims 5 anys per la societat mercantil València Extra S.L. amb CIF B98887185 i seu social al Carrer Gaspar Torrella nº1 porta 19 46017.

2017

 • Generalitat Valenciana: RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, per la qual es convoquen, per a 2017, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social. (14.972,54 €)

2018

 • Generalitat Valenciana: RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2018, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa. (19.205,69 €)
 • Generalitat Valenciana: RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2018, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa. (11.350,00 €)
 • Generalitat Valenciana: Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables. (18.544,68 €)
 • Generalitat Catalana:Convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranés, corresponent a l'any 2018. (4.073,85 €)

2019

 • Generalitat Catalana:Convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranés, corresponent a l'any 2019. (2.554,29 €)
 • Ajuntament de València: CONVOCATÒRIA AJUDES MUNICIPALS VALÈNCIA ACTIVA CONSOLIDART 2019. (5.000,00 €)
 • Universitat de València: Ajudes per a fer activitats que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del valencià a la Universitat de València durant l'any 2019.
  (600,00 €)
   

2020

 • Generalitat Valenciana: Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment d'institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social. Monografico especial violència de gènere (9.884,45 €)
 • Generalitat Valenciana: Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment d'institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l'àmbit social.
  L’Esplai (16.200,00 €)
 • Ayuntamiento de Valencia: Ajudes extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector cultural de la ciutat de València (excepte arts escèniques). (7.225,00 €)
 • Generalitat Catalana. Convocatòria per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada, en català o en aranés (8.692,14 €)

2021

 • Ayuntamiento de Valencia: AJUDES PARÈNTESI SECTOR DE LA CULTURA. (3.000,00 €)