El Consell impulsa una ordenació comercial coherent amb l'aprovació del Patsecova

S'espera que el pla tinga conseqüències econòmiques positives servint d'incentiu per al conjunt del sector i augmente la protecció del medi ambient

Guardar

Comercio Local_
Comercio Local_

El Ple del Consell ha aprovat el Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (Patsecova), el primer pla que incorpora un clar enfocament mediambientalista orientat al sector.

Es tracta també del primer pla en la Comunitat Valenciana de caràcter territorial que serveix per a ordenar un sector econòmic privat, a través de disposicions i criteris vinculants que han de ser incorporats en instruments promoguts per les Administracions Públiques, com els urbanístics.

RESPOSTA A UNA VELLA REIVINDICACIÓ

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha afirmat que "amb aquest pla es dona resposta a una vella reivindicació de gran part del sector comercial valencià que ha demanat durant anys el desenvolupament d'un instrument que conciliara la planificació comercial amb el territori, preservant les característiques definitòries del model comercial valencià".

Per a Oltra "fa falta que l'ordenació comercial es desenvolupe de manera coherent amb la planificació territorial i urbanística amb els objectius de qualitat de vida i desenvolupament sostenible contemplats en la legislació valenciana d'ordenació del territori i protecció del paisatge".

La vicepresidenta ha avançat que "l'àmbit geogràfic d'actuació és el conjunt del territori, afectant els 542 municipis que la componen, i se circumscriu a l'activitat comercial al detall, composta en l'actualitat per 68.371 punts de venda i 55.700 empreses".

CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES POSITIVES

El Consell espera que el pla tinga conseqüències econòmiques positives servint d'incentiu per al conjunt del sector, per a detectar noves oportunitats, estimular la inversió pública i orientar les decisions empresarials i, d'altra banda, permetre una major protecció del medi ambient, amb la reducció de la utilització dels vehicles privats.

Els principals objectius del Pla, segons ha informat Mónica Oltra, "són incrementar la importància del sector comercial detallista en l'economia valenciana; impulsar la creació d'ocupació de qualitat en el comerç, propiciar la diversitat comercial, el servei i la proximitat del comerç a les consumidores i consumidors; fomentar un desenvolupament comercial intel·ligent, sostenible i coherent amb la resta d'instruments i plans urbanístics i territorials; crear un marc d'actuació més transparent, objectiu i participatiu que facilite la iniciativa empresarial; reduir la petjada mediambiental del comerç i estimular el consum responsable entre la població valenciana".

ENFOCAMENT DEL PLA

El Patsecova destaca el paper del xicotet comerç de proximitat en el manteniment del dinamisme dels territoris i en garantir l'accessibilitat de la població als comerços.

La proximitat dels comerços que ofereixen béns i serveis bàsics, en particular els de productes alimentosos, revist una importància creixent per a les persones d'edat avançada (el 16,4% de la població valenciana té més de 64 anys), les persones discapacitades (el 9% de la població valenciana), les persones aïllades o que resideixen en zones poc poblades (0,93% en el sistema rural interior), així com per a les ciutadanes i els ciutadans que manquen de mitjans suficients per a posseir un vehicle (17,3% persones per davall del llindar de la pobresa).

El nombre de xicotets comerços de proximitat de productes alimentaris està descendint i aquesta tendència s'està estenent així mateix a altres sectors del comerç i de la distribució a causa de la creixent polarització dels punts de venda, que se situen, bé en els centres de les ciutats, bé en les zones comercials perifèriques.

Per això, el Pla incideix en la protecció i foment dels xicotets comerços independents, les autoritats locals, les xicotetes productores de matèries primeres agrícoles, les pimes industrials, les persones assalariades, afectats per l'evolució i millora competitiva dels grans grups de distribució.

MILLORA DE L'IMPACTE AMBIENTAL

El Patsecova també aborda el significatiu impacte ambiental del sector del comerç a causa dels desplaçaments geogràfics de les persones consumidores i al trànsit de mercaderies.

La falta d'eficàcia en el transport i el lliurament de les mercaderies en l'àmbit urbà tenen un impacte negatiu en matèria de congestió de les ciutats, de contaminació i de qualitat de vida dels ciutadans, i constitueix un obstacle important al desenvolupament sostenible del sector comercial.

A més, el comerç és un sector amb un elevat consum d'energia a causa de les necessitats d'enllumenat dels comerços, de refrigeració, de calefacció o climatització.

Arxivat a:

Destacats