Patrocinat per:
Plànols de la nova Avinguda Ausiàs March

València prepara una transformació radical cap a la “Gran Via Ausiàs March”

L'objectiu de l'ajuntament és “renaturalitzar” l'avinguda actual i eliminant sis carrils per zones verdes

Guardar

Plànols de la nova Avinguda Ausiàs March
Plànols de la nova Avinguda Ausiàs March

L'Ajuntament de València continua en la senda de la renaturalització i transformació de les seues grans avingudes. El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, en representació de la regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez, va anunciar ahir un projecte, batejat com a “Gran Via Ausiàs March, la redacció de la qual s'està preparant per a la futura licitació. Si tot avança segons el que es preveu, tindrà lloc en l'actual avinguda Ausiàs March, i de ser aprovada la iniciativa, es veurien reduïts a la meitat els carrils destinats a vehicles és a dir, a sis, perquè serien substituïts per zones verdes, de jocs, i un carril bici bidireccional.

Aquesta proposta del consistori ve donada de la seua aprovació en els pressupostos participatius Decidim Vlc, que apuntava a la necessitat de transformar aquesta via de gran capacitat en un bulevard amb zones verdes, per als vianants i de jocs que eliminen l'efecte barrera que suposa actualment l'espai reservat al trànsit motoritzat entre barris consolidats com Malilla o Na Rovella. La inversió per a la licitació del projecte ronda els 600.000 euros, i la posterior execució de les obres al voltant dels 14 milions.

En paraules del regidor Borja Sanjuán: “Aquesta actuació entronca amb una estratègia de generar grans itineraris per a vianants, places per a vianants i corredors verds que es duu a terme des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana”. Amb la renaturalització de l'avinguda Ausiàs March es generarà un corredor de biodiversitat, un eix entre el Parc Central i els espais verds perifèrics mitigant els efectes del canvi climàtic a la ciutat. El model segueix les directrius per les quals està apostant l'Ajuntament en les últimes reurbanitzacions, com per exemple en l'avinguda del Port o en el Bulevard Cultural de Xàtiva/Guillem de Castro.

L'àrea total d'actuació en l'avinguda Ausiàs March és de 81.900 m², i la longitud total és de 1.250 m. En total, es recuperarà 37.000 m² d'espai per a vianants que juntament amb l'actual formen un total de 54.500 m². Els percentatges d'espai per a vianants i espai per al trànsit rodat canvien. Ara un 78% es per al trànsit rodat i un 22% per a vianants, “El nou eix verd d'Ausiàs March transforma, invertint el percentatge i multiplicant per tres l'espai per a vianants amb un 66% i un 34% per al trànsit rodat”, assenyalava Sanjuán.

Les estratègies i els criteris mediambientals se centren en: selecció d'espècies vegetals de fulla caduca o perenne segons la necessitat de control solar, maximització de la superfície vegetal, superfícies permeables amb el terreny i materials i textures que redueixen l'efecte illa de calor. “L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en aquests entorns, reduint la contaminació i contaminació acústica i guanyant un espai de trobada i elements de connexió amb el barri”, apuntava ahir Sanjuán.

Principals elements de la reconversió

Pel que respecta a la gestió de l'aigua, s'aplicaran superfícies permeables al terreny excepte en calçada i voreres sobre instal·lacions soterrades, sistema de recollida directa d'aigües de la calçada en la xarxa de sanejament, drenatge directe de les superfícies verdes al terreny per a la recàrrega d'aqüífers naturals i jardins de pluja i altres sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS).

Per a mitigar la pol·lució s'utilitzarà la barrera acústica vegetal, les espècies vegetals que optimitzen la retenció de partícules en suspensió tot l'any i la maximització de la massa verda com a filtre de gasos contaminants, segons mostra un document aportat pel consistori.

Quant a la biodiversitat, el nou eix verd de l'avinguda Ausiàs March aporta la selecció d'espècies adaptades a les condicions ambientals, espècies autòctones de baix manteniment, espais per a mascotes, espècies de flora variada (base alimentària de microfauna i foment de l'activitat pol·linitzadora), superfícies permeables i acabats que generen diferents hàbitats de microfauna (herba/grava/terra/fulles/aigua), foment de la nidificació, presència d'aigua i densitat de vegetació variable.

Els criteris utilitzats per al disseny són els d'accessibilitat universal, perspectiva de gènere i d'edat i vida activa. L'accessibilitat, aporta passos de vianants a nivell, reducció de la longitud dels passos per a vianants, mobiliari adaptat i distribució adaptada a persones amb discapacitat visual i auditiva. En paraules del regidor Sanjuán, aquests criteris són “necessaris per a adaptar la ciutat a la seua nova estructura poblacional i sociològica”. Dins dels criteris de perspectiva de gènere, edat i vida activa aquest espai serà un "entorn fàcil i segur per als vianants, accessible, jugable amb condicions d'il·luminació i visibilitat de l'entorn òptimes, amb millor visibilitat del comerç i activitat ciutadana". A més serà un entorn separat del trànsit amb zones de jocs i espais de joc lliure, zones d'exercici saludable i àrees de descans.

Aquesta actuació recuperarà espai per a vianants i al costat del “corredor Verd València Sud” i el parc central, cus i dinamitza els barris del sud aquest de València, en un eix verd paisatgístic i de biodiversitat que ajuda al canvi climàtic i s'emmarca dins de la línia amb els objectius de desenvolupament sostenible ODS I L'Estratègia 2030. “El corredor verd vlc-sud ja presentat, arriba fins al parc central on també arribaria a Ausiàs March, formant un triangle verd en els barris del sud de la ciutat que vindrien a envoltar també el parc de Malilla, com a gran parc de barri” comentava Sanjuán.

Destacats