Els veïns del Cabanyal seran els que decidisquen el futur del solar de la Casa de la Palmera

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, anuncia que ja s'ha arribat a un acord amb entitats veïnals

Guardar

Vivenda del Cabanyal dins de l'ARRU
Vivenda del Cabanyal dins de l'ARRU

Avancen a poc a poc els plans de regeneració del Cabanyal. Tant és així que seran els veïns del mateix barri els que decidisquen el futur d'un dels seus espais més emblemàtics: el solar de la derruïda Casa de la Palmera. La regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, afirma que s'ha arribat a un acord per a “parlar i valorar amb l'associació de veïns com de les dues solucions proposades és la millor”.

Sobre la taula, per tant, dues opcions. La primera d'elles és la reedificació per a la construcció de dos nous habitatges de lloguer, una proposta impulsada per la regidora de Compromís, Isabel Lozano. Mentre que, d'altra banda, els veïns també poden triar si prefereixen mantindre el solar com un jardí de la memòria de la destrucció que va suposar el pla de prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez, ja que la Casa de la Palmera va ser derrocada per l'Ajuntament en el 2008.

Aquestes actuacions s'emmarquen dins del nou pla especial del Cabanyal (PAC). S'aposta per no derrocar, mantindre el solar com a espai lliure -el que implicaria la reconstrucció de la Casa de la Palmera, d'estil modernista- i a això s'incorporarien les al·legacions veïnals.

Així, la proposta de la regidora d'Habitatge, Isabel Lozano, advoca per recuperar el volum edificatori, així com la reconstrucció de l'edifici. Això suposaria complir amb una de les exigències de la Conselleria de Cultura, recuperar la trama històrica del Conjunt Històric del Cabanyal.

Divendres passat, la Junta de Govern Local va aprovar el projecte de reedificació del solar de la Casa de la Palmera en estar inclòs en un paquet d'ajudes ARRU (Àrea de Regeneració i Renovació Urbana). Malgrat això, seran els veïns els que decidisquen novament l'esdevenir d'un dels espais més emblemàtics del barri.

Rehabilitació d'edificis

A més d'aquesta parcel·la, l'Ajuntament de València manté la seua aposta per la regeneració del barri del Cabanyal. El consistori va aprovar divendres passat la contractació de la redacció de projectes i direcció facultativa de les obres de rehabilitació i reconstrucció de set edificis en el barri del Cabanyal-Canyamelar. Això suposarà un total de 25 habitatges.

També es convocarà el procediment obert i s'aprovaran els plecs de condicions i la corresponent despesa de la redacció dels projectes. El còmput global de la intervenció serà de 3.608.014 euros, amb fons del programa ARRU.

Isabel Lozano conta que l'objectiu és “continuar amb la rehabilitació i recuperació de la zona del barri del Cabanyal que el Partit Popular va degradar durant anys amb la intenció de derrocar tot el que allí existia per a poder portar avant un gran PAI que pretenia destruir la identitat i idiosincràsia d'aquest barri de marcat caràcter mariner de la nostra ciutat”.

Concretament, aquest pla de rehabilitacions es durà a terme en dos edificis situats en C/ Escalant, 199 i C/ Montroi, 1 per a tres habitatges. Es tracta d'un conjunt format per dos edificis compostos per planta baixa i planta primera, ocupant una parcel·la rectangular en cantonada. També en l'edifici situat en la C/ Francesc Eiximenis, 37 per a tres habitatges que es durà a terme sobre un edifici compost per planta baixa i dues plantes superiors, que ocupa una parcel·la rectangular entre mitgeres.

El pla continua amb la rehabilitació de dos edificis situats en C/ Barraca, 155 i C/ Lluís Navarro, 170, per a quatre habitatges en aquest cas. Un altre edifici de la C/ Barraca, el situat en el número 157, tindrà una intervenció completa per a rehabilitar dos habitatges. També el de la C/ Barraca, número 169, juntament amb la C/ Lluís Navarro 184, serà rehabilitat per a tres habitatges més.

Les dues últimes intervencions es faran en C/ Joan Mercader, 24 per a huit habitatges i la reconstrucció d'un edifici situat en l'actual solar de C/ Columbretes, 1 per a dos habitatges més. En total 25 habitatges que seran incorporades al parc municipal d'habitatges de lloguer.

Tots aquests edificis es troben actualment deshabitats i no reuneixen condicions acceptables de conservació. Es pretén realitzar una rehabilitació integral dels edificis per a aconseguir unes condicions òptimes de qualitat relatives a la funcionalitat, seguretat i habitabilitat per a ser destinats a lloguer en els diferents programes municipals existents. Quant a la intervenció, s'actuarà en el sistema estructural, l'envolupant (façana i coberta), la compartimentació interior i acabats, així com en els sistemes de condicionament i instal·lacions. Els anys de construcció d'aquests habitatges fluctuen entre 1918 i 1953.

Destacats