Igualtat protegeix les persones majors dependents de violències sexuals

La Generalitat ha elaborat un protocol que prevé i detecta violències sexuals en centres i serveis d'atenció a majors

Guardar

Residència Verge del Miracle
Residència Verge del Miracle

Les persones majors en situacions de dependència són un dels col·lectius més vulnerables i que més risc tenen de patir abusos o maltractament, ja que les seues possibilitats de buscar ajuda o denunciar aquesta situació són més limitades. Segons dades de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, una de cada sis persones majors víctimes d'aquestes situacions té depressió, i una de cada dos, demència.

Per a protegir-los, la Generalitat ha impulsat un protocol que busca prevenir i abordar les violències sexuals en els centres i serveis d'atenció a persones majors de la Comunitat Valenciana.

En el document s'estableixen tres tipus d'indicadors o signes d'alarma que han d'alertar d'una possible situació de violència sexual (físics, psicològics i conductuals) i les actuacions a desenvolupar tenint en compte els principis de protecció de la intimitat; orientació individualitzada; escolta activa; respecte a l'autodeterminació de la persona; proactivitat, implicació i col·laboració i coordinació i seguiment.

Aquest protocol s'uneix al protocol, també publicat recentment per la Conselleria, d'atenció a la igualtat i diversitat en centres i serveis d'atenció a persones majors, tots dos amb l'objectiu de prevenir aquestes conductes i evitar la revictimització institucional de les persones majors.

Una guia per a professionals

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha explicat que es tracta d'un document l'objectiu del qual és servir de "guia" als i les professionals dels centres i serveis d'atenció a persones majors de la Comunitat Valenciana, "per a visibilitzar, abordar i prevenir qualsevol mena de violència sexual patida per les persones usuàries d'aquests recursos".

Per això, els i les professionals dels recursos i centres on acudeixen aquestes persones "han de disposar de les eines necessàries per a poder detectar-los i posar en marxa els mecanismes necessaris per a protegir les víctimes", ha ressaltat la vicepresidenta.

Aitana Mas, durant la presentació de la campanya del 25N
Aitana Mas, durant la presentació de la campanya del 25N

Estratègia Valenciana contra les violències sexuals 2021-2025

El document assenyala la violència sexual com una forma greu de vulneració dels drets fonamentals com la intimitat i integritat física i moral, així com el dret a la llibertat sexual, i estableix els diferents tipus de maltractament a les persones majors.

A més, conté definicions que contribueixen a la formació i sensibilització de totes les persones professionals que treballen en els centres i serveis d'atenció a persones majors, així com indicadors de violència sexual i principis d'actuació amb un fluxograma clar de cada fase del procés en cas de sospita o comunicació de violència sexual.

La publicació d'aquest document s'emmarca en l'Estratègia Valenciana contra les violències sexuals 2021-2025, en desenvolupament del pacte d'estat contra la violència de gènere, concretament en el compliment de l'objectiu de sensibilitzar per a la detecció i prevenció de les violències sexuals amb actuacions dirigides al personal dels centres residencials de persones majors, promoure i millorar la informació i coneixement sobre les violències sexuals, així com fomentar el seu rebuig i denúncia i la solidaritat amb les víctimes.

El requisit d'aquest protocol en serveis d'atenció residencial i de centre de dia per a persones majors ja ha sigut tingut en compte com a criteri de puntuació per a accedir a la convocatòria pluriennal d'acció concertada.

Destacats