Quan és obligatori l'ús de mascaretes a la Comunitat Valenciana

Descobreix la nova ordre ministerial que especifica quan cal portar mascareta, i quines són les excepcions

Guardar

reparto mascarillas ep
reparto mascarillas ep

Ja es coneix quan serà obligatori l'ús de mascaretes. A partir d'aquest dijous, entra en vigor la nova ordre ministerial de Sanitat, que ja ha sigut publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i que regula l'ús obligatori de les mascaretes en tot el país. L'ordre assenyala que "és necessari seguir un principi de precaució que permeta continuar per la senda de la reducció de casos de contagi, principalment quan no es disposa d'altres mesures com la vacuna".

D'aquesta manera, a partir del 20 de maig de 2020, i fins que acabe l'estat d'alarmaquan finalitze la fase 3 – serà obligatori portar mascareta al carrer i en els espais tant oberts, com tancats, que es troben oberts al públic, quan no es puga mantenir la distància de seguretat. Per descomptat, es manté l'obligatorietat del seu ús en el transport públic. I és que, com apunta l'ordre ministerial, ha quedat justificat que les mascaretes tenen la "capacitat de bloquejar l'emissió de gotes infectades".

Així mateix, l'ús de mascaretes serà obligatori per a les persones amb edat superior als sis anys, mentre que per a la població infantil d'entre 3 i 5 anys serà recomanable la seua utilització.

Respecte a les excepcions per a l'ús de mascaretes, el Govern ha especificat que no es tindrà en compte aquesta obligatorietat en els següents casos:

  • Persones que presenten dificultats respiratòries que puguen veure's agreujades per usar mascareta o que resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats.
  • Persones que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
  • En el desenvolupament d'activitats en la qual, per la mateixa naturalesa d'aquestes, resulte incompatible, com menjar o beure.
  • Per causes de força major o situació de necessitat.
Es desconeixen els detalls de les sancions per no portar mascareta. No obstant això, en el cas del transport públic, les multes oscil·len entre els 601 i els 30.000 euros.

Arxivat a:

Destacats