València en comú proposa rehabilitar els blocs portuaris si ho decideixen els veïns

La portaveu María Oliver continuarà amb la seua ronda de converses amb administracions i col·lectius afectats

Guardar

Carrer_del_Rosari,_Cabanyal
Carrer_del_Rosari,_Cabanyal

La regidora d'Habitatge i Patrimoni María Oliver coincideix en el plantejament amb la directora de l´Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha )Helena Beunza, que l'edifici Manuela Solís, conegut com a Bloc Portuaris, solament serà derrocat en cas que es declare la situació de ruïna tècnica. Des d'aquest grup presentem una proposta de full de ruta per a resoldre la problemàtica.

Des de València en Comú consideren que la situació del Bloc Manuela Solís (Portuaris)" és una oportunitat per a augmentar el parc d'habitatge públic de la ciutat i per tant l'oferta de lloguer social municipal en un context d'augment descontrolado del preu del lloguer."

El valor simbòlic de l'edifici, que va ser un dels emblemes de la resistència a la prolongació de l'avinguda Blasco Ibañez, i la seua situació en plena barriada del Cabanyal, atorguen al Bloc Manuela Solís una oportunitat pràcticament única de generar habitatge social municipal a preus assequibles en règim de lloguer.

En aquest sentit des de València en Comú proposen," l'únic objectiu de la qual és servir de punt de partida per al diàleg entre les parts implicades. Plantegem reunir a totes les parts per a debatre la permanència o no del bloc Portuaris. En el cas en el qual es valorara no demolir l'edifici i rehabilitar-ho, sempre tenint en compte la reubicació temporal de les persones que viuen en el bloc, plantegem una actuació per fases que permeta que els veïns vagen ocupant els habitatges que es van reformant al mateix temps que segueixen vivint en el bloc".

L'edifici podria ser susceptible d'una rehabilitació integral a l'ús o d'una transformació en profunditat, com plantegen els arquitectes Lacaton & Vassal en els blocs perifèrics de diverses ciutats franceses (https://www.lacatonvassal.com/index.php?fkt=15), o el treball teòric de l'arquitecte valencià David Estal (https://issuu.com/davidestal/docs/dossier_bloque_de_portuarios_ruiz_j).

Es proposa, mancant realitzar un estudi tècnic detallat, abordar l'actuació en tres fases, atenent quatre escales en cadascuna d'elles. Tenint en compte que les escales més al sud són les que presenten majors problemes d'ocupació i major complexitat quant a la propietat dels habitatges, es proposa començar per aquestes, de manera que siga l'administració pública la que assumisca els compromisos i riscos inicials que permeten donar seguretat a la inversió privada.

Destacats