Tirar les mascaretes a la via pública "pot suposar un element de contagi"

Expertes alerten que tirar mascaretes i guants a la via pública és perjudicial per al medi ambient i per a la salut de les persones

Guardar

plaza de toros de valencia plaça bous vlcextrafoto carles desfilis-1
plaza de toros de valencia plaça bous vlcextrafoto carles desfilis-1

L'ús de la mascareta serà obligatori, sempre que no es puga mantenir la distància de seguretat, fins que es trobe una vacuna que ajude a combatre la Covid-19. Per aquest motiu, és important conscienciar sobre la importància que té fer un bon ús d'aquestes, però, sobretot, informar de les conseqüències negatives que pot tindre llançar les mascaretes a la via pública. Per això, parlem amb Mercedes Recio Hernán i Vanessa Vila López, docents del Màster Universitari en Epidemiologia i Salut Pública de la VIU.

"En el pitjor moment de la pandèmia, es va produir un inesperat efecte beneficiós per al medi ambient a causa de la moderació de l'impacte humà. No obstant això, amb la gradual volta a la normalitat, ja estem comprovant que es tractava d'una situació fugaç", però que pot empitjorar si no es comença a fer un ús responsable de lesmascaretes i els guants. "Aquests materials de protecció d'un sol ús formen part de la nostra nova normalitat, però és necessari depositar lesmascaretes o els guants en els contenidors de fracció reste quan vulguem rebutjar-los", apunten Mercedes i Vanessa.

La raó? Suposen una amenaça mediambiental i per a la salut. "Les imatges de guants i mascaretes tirades pels carrers comencen a ser habituals en algunes ciutats. No cal dir que és un comportament incívic, però és que, a més, poden suposar un element de contagi, per exemple, per a xiquets i xiquetes que les agafen o per al personal de neteja que manipule aquests residus". Així mateix, tal com expliquen, "poden ser arrossegats a la xarxa de clavegueram o, fins i tot, arribar a rius i mars, sent els seus fragments molt contaminants per a l'ecosistema".

Però, a més, "aquestes restes poden ser ingerits per la fauna marina o acumular-se en suspensió provocant, en conseqüència, des d'una disminució de la biodiversitat fins a una vehiculació de substàncies químiques amb greu impacte en l'ecosistema marí i en la salut dels animals i les persones" perquè, diuen, "hem de ser conscients que les persones ens alimentem d'alguns d'aquests animals, i que consumim aigua potable que pot arribar a estar contaminada per aquesta mena de substàncies".

De fet, "en la revisió de la Directiva Europea 98/83/EC relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà, s'estableixen nous paràmetres a monitorar en l'aigua de consum, entre els quals s'inclouen diverses substàncies àmpliament utilitzades en la fabricació de diferents productes, com són alguns tipus de guants d'un sol ús", expliquen Mercedes i Vanessa.

En aquest sentit, assenyalen que "els problemes sanitaris i ambientals que ens aguaiten tenen molt a veure les actituds dels individus en la comunitat. Per tot això, ha d'haver-hi no sols una tolerància zero enfront d'aquests comportaments inadequats, sinó un esforç de les administracions per a explicar a la ciutadania la repercussió de les seues actuacions".

Finalment, ambdues recomanen fer ús de mascaretes homologades sempre que siga necessari, però solament fer ús dels guants en moments puntuals i per a situacions molt concretes, ja que "és millor rentar-se les mans".

Destacats