Tirar les mascaretes a la via pública "pot suposar un element de contagi"

Expertes alerten que tirar mascaretes i guants a la via pública és perjudicial per al medi ambient i per a la salut de les persones

Guardar

Plaça de Bous de València
Plaça de Bous de València

L'ús de la mascareta serà obligatori, sempre que no es puga mantenir la distància de seguretat, fins que es trobe una vacuna que ajude a combatre la Covid-19. Per aquest motiu, és important conscienciar sobre la importància que té fer un bon ús d'aquestes, però, sobretot, informar de les conseqüències negatives que pot tindre llançar les mascaretes a la via pública. Per això, parlem amb Mercedes Recio Hernán i Vanessa Vila López, docents del Màster Universitari en Epidemiologia i Salut Pública de la VIU.

"En el pitjor moment de la pandèmia, es va produir un inesperat efecte beneficiós per al medi ambient a causa de la moderació de l'impacte humà. No obstant això, amb la gradual volta a la normalitat, ja estem comprovant que es tractava d'una situació fugaç", però que pot empitjorar si no es comença a fer un ús responsable de lesmascaretes i els guants. "Aquests materials de protecció d'un sol ús formen part de la nostra nova normalitat, però és necessari depositar lesmascaretes o els guants en els contenidors de fracció reste quan vulguem rebutjar-los", apunten Mercedes i Vanessa.

La raó? Suposen una amenaça mediambiental i per a la salut. "Les imatges de guants i mascaretes tirades pels carrers comencen a ser habituals en algunes ciutats. No cal dir que és un comportament incívic, però és que, a més, poden suposar un element de contagi, per exemple, per a xiquets i xiquetes que les agafen o per al personal de neteja que manipule aquests residus". Així mateix, tal com expliquen, "poden ser arrossegats a la xarxa de clavegueram o, fins i tot, arribar a rius i mars, sent els seus fragments molt contaminants per a l'ecosistema".

Però, a més, "aquestes restes poden ser ingerits per la fauna marina o acumular-se en suspensió provocant, en conseqüència, des d'una disminució de la biodiversitat fins a una vehiculació de substàncies químiques amb greu impacte en l'ecosistema marí i en la salut dels animals i les persones" perquè, diuen, "hem de ser conscients que les persones ens alimentem d'alguns d'aquests animals, i que consumim aigua potable que pot arribar a estar contaminada per aquesta mena de substàncies".

De fet, "en la revisió de la Directiva Europea 98/83/EC relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà, s'estableixen nous paràmetres a monitorar en l'aigua de consum, entre els quals s'inclouen diverses substàncies àmpliament utilitzades en la fabricació de diferents productes, com són alguns tipus de guants d'un sol ús", expliquen Mercedes i Vanessa.

En aquest sentit, assenyalen que "els problemes sanitaris i ambientals que ens aguaiten tenen molt a veure les actituds dels individus en la comunitat. Per tot això, ha d'haver-hi no sols una tolerància zero enfront d'aquests comportaments inadequats, sinó un esforç de les administracions per a explicar a la ciutadania la repercussió de les seues actuacions".

Finalment, ambdues recomanen fer ús de mascaretes homologades sempre que siga necessari, però solament fer ús dels guants en moments puntuals i per a situacions molt concretes, ja que "és millor rentar-se les mans".

Destacats