Les taxes de fem de València i Castelló, per damunt de la mitjana nacional

L'OCU critica la seua "arbitrarietat": en unes urbs fixa, en altres segons grandària de la casa, categoria fiscal del carrer o consum d'aigua

Guardar

basura
basura

La recollida i gestió de fems és un servei que ha anat guanyant complexitat amb els anys segons s'ha anat avançant en el seu posterior tractament i reciclatge. Així i tot, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) considera "difícil d'entendre les enormes diferències en l'import d'aquesta taxa entre municipis", tal com revela un estudi comparatiu realitzat en 56 grans urbs i publicat en la revista OCU-Compra Mestra de febrer.

Segons aquest estudi, l'import de les taxes de fems a València (111 euros a l'any) i Castelló (97 euros a l'any) supera la mitjana nacional, que se situa en 90 euros/any. A Alacant, per contra, estan molt per davall (28 euros).

Així, per a un habitatge de 95 m², un valor cadastral de 79.000 euros i un consum anual d'aigua de 175 m³ situada en un carrer de la categoria fiscal més habitual en cada ciutat, les taxes a Alacant a penes sumen 28 euros (la segona més baixa de l'estudi, després de Sòria), mentre que a València serien de 111 euros i a Castelló de 97 euros, lleugerament per damunt de la mitjana nacional (90 euros a l'any), encara que lluny de l'import de ciutats com Sant Sebastià (194 euros) o Jerez de la Frontera (175 euros).

Per cert, en ciutats com Màlaga o Madrid no es factura de manera expressa, probablement perquè s'inclouen en l'Impost sobre Béns immobles (IBI).

Si bé l'OCU entén que el servei de gestió de fems té un cost, denúncia les "enormes diferències entre ciutats, més tenint en compte que no existeix una clara correspondència entre el preu i la satisfacció amb la gestió dels residus", assegura.

També critica l'"arbitrarietat en el càlcul de l'import d'aquesta taxa": mentre que la meitat de les ciutats analitzades estableixen un import fix independentment de la classe de llar, unes altres el defineixen a partir de la grandària de l'habitatge (com és el cas d'Alacant), el seu valor cadastral (Castelló), el tipus de carrer (també Alacant) o el consum d'aigua (València), però cap contempla un sistema amb una relació directa entre un major ús del servei i un major cost.

CONSULTAR POSSIBLES REDUCCIONS

D'altra banda, les bones pràctiques mediambientals, com l'ús de punts nets o el compostatge, només tenen recompensa en cinc ciutats (cap valenciana): Sant Sebastià, Barcelona, Girona, Lleida i La Corunya.

Finalment, l'OCU recomana als consumidors que consulten possibles reduccions d'aquestes taxes: en moltes ciutats s'ofereixen bonificacions per a pensionistes, aturats, discapacitats, llars amb baixos ingressos (Castelló) o famílies nombroses (també Castelló).

Destacats