La construcció de la nova terminal del port ascendeix a 542 milions d'euros i es prolongarà fins a 2027

Guardar

Dàrsena del Port de València
Dàrsena del Port de València

La construcció de la nova terminal de nord de contenidors del port de València tindrà un cost de 542 milions d'euros i un termini d'execució de 58 mesos, per la qual cosa es preveu que es prolongue fins a 2027, segons ha informat l'Autoritat Portuària de València (APV). L'entitat ha publicat en el seu web aquest projecte constructiu perquè puga ser consultat.

El projecte compta amb informe favorable de Ports de l'Estat --dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana- encara que aquest organisme realitza a l'APV unes recomanacions abans de l'aprovació de la proposta constructiva. Valenciaport ha assegurat que està "incorporant aquestes disposicions", per la qual cosa ha precisat que el projecte donat a conéixer a través del seu web "no és el definitiu".

La nova terminal estarà situada en les aigües interiors del dic d'abric de l'ampliació nord del port de València, les obres del qual van finalitzar en 2012 amb una inversió de 204 milions d'euros --74 d'ells subvencionats amb Fons de Cohesió Europeus--.

El moll comptarà amb un pressupost base de licitació estimat de 448 milions d'euros als quals cal sumar l'IVA per a aconseguir els 542 milions citats. S'estima que atraurà una inversió privada de 1.021 milions d'euros. El termini previst per a l'execució de les obres és de 58 mesos.

"SOSTENIBILITAT I CREIXEMENT"

L'APV ha afirmat que la nova terminal és "un clar exemple d'infraestructura que compatibilitza sostenibilitat i creixement". Així, sosté que "permetrà continuar oferint un òptim servei a l'economia espanyola i mantenir el caràcter interoceànic que garanteix la connectivitat amb els mercats dels cinc continents". Tindrà una superfície d'unes 137 hectàrees i 1.970 metres de línia d'atracada, amb capacitat per a albergar 5 milions de contenidors.

L'entitat ha assegurat que aquesta instal·lació serà "la més avançada mediambientalment del món" i un espai totalment electrificat -- amb subministrament elèctric a grues i màquines de pati i a vaixells portacontenidors--, una circumstància que "minimitzarà l'emissió de CO₂". L'electricitat procedirà en un 100% de fonts renovables, la qual cosa implicarà "una reducció del 98% en les emissions de CO₂".

En la mateixa línia, ha agregat que l'automatització, els sistemes avançats de predicció de trànsits, el disseny dels edificis amb criteris d'eficiència energètica i la il·luminació externa amb LED permetran també reduir el consum energètic. Igualment, destaca la "important aposta per la intermodalitat", amb una terminal ferroviària dotada de 6 vies de 1.000 metres de longitud i amb capacitat per a moure 305.000 TEUs/any per ferrocarril.

En l'econòmic, l'APV ressalta que la nova terminal crearà "noves ocupacions qualificades" i que serà "dinamitzadora de l'activitat econòmica" de la Comunitat i de la resta d'Espanya. Així, estima que reforçarà la posició al Mediterrani i la labor del port com a "empresa tractor al servei de l'activitat econòmica espanyola".

Nova terminal nord del port de València
Nova terminal nord del port de València

L'impacte econòmic de la nova infraestructura --amb una inversió d'uns 1.400 milions d'euros públics i privats-- es fixa tant en la fase de construcció com quan estiga en funcionament --recorda que l'estudi fet per l'Institut de Transport i Territori de la UPV (ITRAT) indica que en 2030 l'impacte econòmic del port representarà el 2,27% del conjunt de la Comunitat i que l'ocupació superarà els 44.000 llocs de treball--.

L'APV ha explicat que Ports de l'Estat va emetre al març un informe favorable sobre el projecte constructiu del moll de contenidors de l'ampliació nord a València i ha detallat que d'ell es va informar a partir del consell d'administració del 25 de març.

El citat organisme fa en document a l'APV les prescripcions i recomanacions per a aprovar el projecte constructiu, que haurà d'emportar-se al seu consell d'administració. L'informe assenyalava que aquesta entitat com a "promotor i òrgan substantiu de l'actuació, haurà d'emetre certificació que el projecte no requereix sotmetre's a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l'aprovació".

Ports de l'Estat plantejava que el projecte recull "tots els elements de judici necessaris per a emetre aquesta certificació" i descartava la necessitat d'un nou estudi d'impacte ambiental "per no incomplir-se cap dels supòsits de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental", precisa l'APV.

No obstant això, l'organisme estatal matisava que s'ha de completar el projecte amb la caracterització de materials a dragar en el port de Sagunt; recomanava "replantejar l'entroncament del moll de contenidors mantenint la cota de l'últim calaix a la cota -20 metres, igual que la resta del moll i resoldre la trobada amb una secció de formigó submergit que salve els 2 metres de diferència entre el moll i el dic; i concloure l'assaig sobre vaixells portacontenidors xicotets per a assegurar l'operativitat de la terminal per a una flota la més àmplia possible.

SENSE NOVA DIA

Sobre la necessitat de sotmetiment de la proposta constructiva a avaluació d'impacte ambiental simplificada, Ports de l'Estat va determinar que les diferents modificacions introduïdes respecte al projecte original avaluat ambientalment en el seu moment "no tenen efectes sobre el medi ambient addicionals als ja considerats", apunta l'APV.

Sosté que "no es donen cap dels supòsits establits en la lletra C de l'apartat segon de l'article 7 de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental": increment significatiu d'emissions a l'atmosfera, abocats a llits públics o litoral; generació de residus, i ús de recursos naturals, així com afecció a Espais Protegits Xarxa Natura 2000 i al patrimoni cultural.

ANTIC FAR

En el projecte constructiu de la nova terminal, l'APV contempla la recuperació i el trasllat de l'antic far a un emplaçament emblemàtic i pròxim a la ciutat de València que està encara per designar. Ha dit que aquesta és una infraestructura que des de fa anys no exerceix les seues funcions pròpies, però subratlla la seua voluntat d'incorporar-ho per a acostar-ho als ciutadans.

Arxivat a:

Destacats