L'Ajuntament de València realitzarà un baròmetre municipal per a conéixer l'opinió de la ciutadania

Guardar

Valencia
Valencia

La regidoria de Control Administratiu, que dirigeix Carlos Galiana, realitzarà a partir d'aquest dilluns enquestes a peu de carrer amb l'objectiu d'elaborar el primer baròmetre d'opinió pública i satisfacció de la ciutadania de València amb els servicis municipals. El baròmetre serà de caràcter públic i totalment transparent, ja que el Govern de la Nau vol que qualsevol persona o col·lectiu puga accedir a totes les dades de forma senzilla.

La intenció del consistori és escoltar i conéixer l'opinió dels veïns i veïnes de la ciutat respecte a la gestió municipal i els servicis públics urbans, així com conéixer quines són les demandes ciutadanes que els veïns i veïnes fan a l'Ajuntament.

"En el Govern de la Nau considerem que l'opinió de la ciutadania és fonamental i volem tindre-la present en les nostres polítiques. Tindre aquestes dades ens facilitarà la planificació del nostre treball", ha dit Galiana, qui ha comentat que el baròmetre permetrà la possibilitat d'avaluar les actuacions municipals i la satisfacció ciutadana respecte als servicis que ofereix el consistori per a poder actuar en conseqüència.

Des del 6 de febrer al 3 de març es faran els treballs de camp a peu de carrer que aniran dirigits a totes les persones -empadronades a la ciutat de València- que tinguen més de 18 anys. Es realitzaran un total de 2.100 entrevistes repartides per tots els barris i districtes de la ciutat segons el nombre d'habitants de cadascun (així, el districte amb menor mostra és Pobles del Nord amb 87 entrevistes, en contraposició al districte de Quatre Carreres, al que li corresponen un total de 129 entrevistes).

L'error mostral està estipulat en un 2,25% per a les dades que facen referència al nivell global de la ciutat, mentre que per als districtes serà variable entre un 10,4% i un 8,6%. Tots els qüestionaris es faran mitjançant la tècnica d'entrevistes personals en diferents punts dels barris de València triats de manera aleatòria.

L'estructura del qüestionari es compon d'una part fixa, que es repetirà tots els trimestres si el baròmetre finalment es duu a terme de manera perdurable en el temps, i una part variable que cada trimestre tractaria diferents temes específics. Per aquest baròmetre pilot l'Ajuntament inclourà com a primers temes: mobilitat urbana, mercat de treball i perspectiva econòmica. De la part fixa es pot destacar les preguntes per conéixer el grau de satisfacció de viure a la ciutat i al seu districte de residència o la valoració de la gestió dels servicis públics.

L'explotació dels resultats de les enquestes serà elaborada per l'Oficina d'Estadística, consistirà en un Informe complet a escala de ciutat i informes per a cadascun dels districtes urbans. Aquests Informes, junt amb els qüestionaris utilitzats, notes metodològiques i fitxers de dades reutilitzables, estaran disponibles per primera vegada per a totes les persones interessades a la pàgina web de l'Oficina d'Estadística en el mes d'abril d'aquest any: www.valencia.es/estadistica, en compliment de l'actual política municipal de transparència.

Destacats