El Consell aprova l'avantprojecte de Llei de Comerç Sostenible

Guardar

Comerç local de Paiporta
Comerç local de Paiporta

El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha aprovat l'avantprojecte de Llei de la Generalitat de Comerç Sostenible.

Aquesta llei té com a objectiu ordenar i fomentar l'activitat comercial sostenible en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. A més, la norma té entre els seus objectius la regulació de les àrees de promoció econòmica urbana.

La llei respon a la necessitat de regular el comerç de la Comunitat Valenciana, de manera que atenga els nous requeriments del sector. Al mateix temps facilita una política comercial adaptada a les exigències actuals que transcendeixen del terreny merament econòmic.

La norma també actualitza conceptes i introdueix nous instruments legals per al seu desenvolupament sostenible, tant des del punt de vista social, com dels econòmics i mediambientals.

Per això, el text de l'avantprojecte s'ha redactat sota la consigna de la sostenibilitat. És a dir, el comerç ha de ser sostenible com a activitat empresarial creadora d'ocupació permanent i estable. A més, ha d'assegurar en la població un subministrament segur, accessible i arrelat en el territori.

Aquesta nova llei promou el comportament socialment responsable de les empreses perquè contribuïsquen al desenvolupament sostenible i orienta l'activitat comercial, incorporant actuacions de foment dirigides a conciliar el creixement econòmic i la competitivitat, amb la protecció del medi ambient i els valors i demandes socials.

La norma regula, entre altres aspectes, les relacions entre el comerç i el territori atenent el que es va posar de manifest en el procés d'elaboració i aprovació del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (Patsecova).

També estableix els principis i condicions generals de l'exercici de l'activitat comercial, la denominada governança, així com un règim d'infraccions i sancions.

Així mateix, introdueix noves formes de gestió comercial i dels seus espais. En aquest sentit, regula les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), en vigor en alguns països europeus (els anomenats BID), i que han d'ajudar a millorar sinergies entre els diferents formats comercials i a donar nova vida comercial als espais urbans consolidats.

En el desenvolupament de l'avantprojecte s'ha perseguit un objectiu unificador. Això és, l'actualització, aclariment i harmonització de les diferents disposicions legals que actualment incideixen en aquest àmbit. Gràcies a això s'ha aconseguit un nou text, complet i sistemàtic en què s'han eliminat aquelles clàusules redundants o que semblaven contradictòries.

Arxivat a:

Destacats