De 100 a 500 euros, les sancions per incomplir la nova Ordenança de Mobilitat de València

Coneix quines són les infraccions i les seues sancions, i els passos per a fer una denúncia voluntària

Guardar

Carril bici
Carril bici

Dos dies porta la nova Ordenança de Mobilitat de València en funcionament, i des de l'Ajuntament de València, juntament amb la Policia Local, ja està tot preparat perquè els agents del cos de policia comencen amb la campanya d'informació, amb l'objectiu de donar a conéixer a la ciutadania aquesta nova normativa que porta en vigor des de dissabte passat, 8 de juny.

I, encara que les sancions no començaran a aplicar-se fins al cap d'estiu - tot apunta al fet que es començarà a multar a partir del mes de setembre -, la veritat és que la nova Ordenança de Mobilitat de València sí que recull diferents tipus de sancions en funció de les infraccions, dividides en lleus, greus i molt greus, amb multes que oscil·larien entre els 100 i els 500 euros.

Infraccions i sancions per a bicicletes, patinets i vehicles de mobilitat personal a motor

Es considerarà infraccions greus determinades accions, com l'incompliment sobre les limitacions de velocitat, sempre que no s'excedisca més del 50% de la velocitat màxima permesa, ja que, llavors, es considerarà infracció molt greu; circular de forma negligent; circular amb vehicles que no complisquen amb els requisits tècnics i de circulació; o circular sense tindre l'edat mínima permesa que, en el cas dels patinets, s'ha fixat en 16 anys.

Així mateix, també es considera infracció greu la circulació per zones prohibides per a aquest tipus de vehicle. A continuació, trobaràs més informació sobre les zones de circulació permesa tant per a bicicletes, com per a patinets.

https://valenciaextra.com/regulacion-bicicletas-ordenanza-movilidad-valencia/

 

https://valenciaextra.com/regulacion-patinetes-ordenanza-movilidad-valencia/

 

En canvi, es consideraran infraccions molt greus la circulació temerària o que posa en greu perill a altres persones usuàries de la via; no tindre segur de responsabilitat civil quan siga obligatori – en el cas de bicicletes i patinets és recomanable, però no obligatori -; o la circulació sota els efectes de l'alcohol o les drogues.

D'aquesta manera, les sancions aniran des dels 101 euros fins als 200 euros en el cas de les infraccions greus, mentre que la suma podria arribar fins als 500 euros per a les infraccions molt greus.

Infraccions i sancions per a vehicles no motoritzats

Entre les infraccions greus es troba la circulació negligent o que pertorbe la convivència dels vianants, així com la circulació per zones prohibides, mentre que es considerarien infraccions molt greus tant posar en risc a la resta de persones usuàries de la via, com a circular amb aquest tipus de vehicles, sent arrossegats per altres vehicles. Les sancions serien les mateixes que l'apartat anterior.

A partir de setembre, els agents de la Policia Local de València seran els encarregats de fer complir la nova Ordenança de Mobilitat, posant les sancions necessàries, una vegada haja conclòs la campanya d'informació a la ciutadania.

Denúncies voluntàries

La nova Ordenança de Mobilitat també recull la possibilitat que qualsevol persona puga realitzar una denúncia voluntària, quan siga testimoni d'infraccions de la normativa de seguretat viària, trànsit i circulació de vehicles.

Per a això, haurà de realitzar la denúncia o bé per escrit, dirigida a l'òrgan sancionador, i que podrà presentar-se electrònicament, o bé de forma verbal davant els agents de la policia. Això sí, juntament amb la denúncia haurà de constar la identificació del vehicle; la identitat de la persona denunciada, si és coneguda; una relació del fet en el qual s'especifique l'hora, la data i el lloc de la infracció; i el nom i el domicili de la persona que realitza la denúncia, que podrà sol·licitar que es mantinga en secret la seua identitat.

Arxivat a:

Destacats