El bo jove per al lloguer, cada vegada més a prop: s'aprovarà el 18 de gener

El Consell de Ministres regularà dimarts que ve mitjançant un decret l'accés al bo jove per al lloguer

Guardar

Edifici en el qual s'ha produït un incendi en un habitatge, en l'avinguda Aragó
Edifici en el qual s'ha produït un incendi en un habitatge, en l'avinguda Aragó

El bo jove per al lloguer cada vegada està més prop de ser una realitat. I no només a la Comunitat Valenciana, sinó en tota Espanya. El Consell de Ministres liderat pel president del Govern, Pedro Sánchez, aprovarà dimarts que ve 18 de gener el decret que regularà l'accés a una de les prestacions que més s'ha demandat, el bo jove per al lloguer. Segons les estimacions del Govern, fins a 70.000 joves espanyols es beneficiaran d'aquestes ajudes.

En els últims cinc anys els lloguers d'habitatge han pujat un 50% de mitjana en tot l'estat espanyol. Aquest problema, unit al de la precarietat laboral que pateixen la majoria de joves i la crisi econòmica mundial derivada de la COVID-19, ha provocat que l'emancipació dels joves espanyols a Espanya siga molt tardana en comparació amb altres països europeus.

Segons l'últim Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya (CJE), Espanya té una mica més de 6,8 milions de persones entre 16 i 29 anys, i a penes un milió d'elles viuen fora de la llar familiar. Això es tradueix en una taxa d'emancipació del 14,9%, el percentatge més baix en el que portem de segle XXI.

Per això, des de l'Executiu consideren necessari efectuar mesures per a pal·liar aquesta situació. El bo del lloguer es destinarà a persones d'entre 18 i 35 anys que estiguen pagant un lloguer. Per a poder accedir a ell, els joves hauran de complir amb una sèrie de condicions d'índole econòmic, de tipus de lloguer o de compatibilitat amb altres ajudes i prestacions. Però, quines són les característiques d'aquest bo jove per al lloguer?

Què implica el bo jove per al lloguer?

En primer lloc, la quantia d'aquest bo del lloguer serà de 250 euros mensuals. Es podrà rebre durant dos anys sempre que en aqueix temps es reunisquen totes les condicions exigides. Podran acollir-se els joves de 18 a 35 anys que siguen ciutadans espanyols, d'algun país de la UE, Suïssa o de tercers països amb residència legal a Espanya. A més, els beneficiaris hauran de tindre ingressos econòmics recurrents, però no més de 24.318 euros a l'any. És a dir, tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

Un pot acollir-se a aquestes ajudes si comparteix pis amb altres persones? Encara no han eixit a la llum tots els detalls, així i tot l'Executiu sí ha aclarit que es podrà accedir a l'ajuda encara que compartisques pis. No obstant això, l'habitatge haurà de tindre unes condicions. A part que l'habitatge llogat haurà de ser residència habitual, es considera la idea que el bo estaria limitat a habitatges amb un preu màxim determinat. Això podria ser, en funció de la comunitat autònoma, una variable compresa entre els 600 o 900 euros al mes.

D'altra banda, seran les autonomies les que gestionaran les ajudes amb fons consignats en els Pressupostos Generals de l'Estat. S'han destinat 200 milions d'euros per a aquest any 2022.

És compatible aquest bo amb altres ajudes? L'ajuda haurà de destinar-se obligatòriament per la persona beneficiària al pagament de la renda de lloguer o al preu de cessió del seu habitatge habitual i permanent i no es podrà compatibilitzar amb cap altra ajuda que per al pagament del lloguer o cessió puguen concedir les comunitats autònomes i ciutats autònomes, les entitats locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques.

En les excepcions destaca el supòsit que de compatibilitat amb el Pla Estatal per a l'Accés a l'Habitatge 2022-2025, que es regula expressament en l'article 55.1 d'aquest reial decret. En aquest supòsit de compatibilitat la suma de l'ajuda del Bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió, aquesta última determinada conforme a l'assenyalat en l'article 56.1, no podrà excedir del 75% de l'import de la renda arrendatícia o del preu de la cessió, respectivament.

En els altres supòsits de compatibilitat referits en el paràgraf segon d'aquest article, la suma de l'ajuda del Bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió podrà excedir la limitació anterior, però no podrà excedir de l'import de la renda arrendatícia o del preu de la cessió, respectivament.

Destacats