Barceló destaca el paper actiu de la sanitat valenciana en les iniciatives europees contra el càncer

Guardar

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló
La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló

La Comunitat Valenciana participa activament des de fa anys en diverses iniciatives europees de lluita contra el càncer amb un important reconeixement per part d'altres països i regions, com ha destacat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, durant una jornada sobre oncologia que la Fundació ECO ha celebrat a Madrid.

La col·laboració internacional, com ha detallat Barceló, es remunta a fa dues dècades, quan professionals valencians es van integrar en la Breast Cancer Cribratge Network i van coadjuvar en l'establiment de criteris relacionats amb la qualitat de la lectura mamogràfica en el garbellat poblacional, en la definició d'indicadors per a l'avaluació d'aquests programes o en activitats formatives.

Posteriorment, la xarxa es va ampliar a altres tumors i es va reconvertir en la Cancer Cribratge Network, on professionals de la Comunitat Valenciana també han participat en iniciatives d'abast europeu relacionades amb l'avaluació i la difusió dels resultats dels garbellats poblacionals.

El treball que desenvolupen professionals de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb companys i companyes d'altres països europeus també ha cristal·litzat en l'elaboració d'una guia i d'un document amb recomanacions per a integrar l'equitat en la prevenció i el control del càncer a Europa. Aquests documents, desenvolupats en el marc del projecte europeu Cancer Control, continuen sent utilitzats pels estats membres.

En l'àmbit local, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública aposta en ferma per la investigació oncològica i desenvolupa diferents iniciatives assistencials orientades a la prevenció i el tractament precoç dels casos de càncer.

En el primer eix s'incardinen línies d'investigació que posen el focus en la perspectiva poblacional i de gènere, així com en la promoció de la salut i la prevenció.

En l'àmbit assistencial, entre altres iniciatives, s'estan reforçant les accions per a fomentar l'alimentació exclusiva al pit durant els primers sis mesos de vida, i el model de garbellat que la Comunitat Valenciana té consolidat per als càncers de mama i colorectal s'extrapola enguany al càncer de cèrvix, amb la sistematització de les revisions periòdiques.

A més, "la Comunitat Valenciana compta amb unitats de consell genètic, funcionals i incloses en els serveis clínics assistencials, que ofereixen assessorament a les persones amb reg hereditari de patir càncer, així com als seus familiars de primer grau", ha recordat la consellera.

Barceló també ha destacat que el sistema sanitari públic valencià compta amb una Xarxa Assistencial Oncològica Pediàtrica integrada pels tres hospitals amb unitats de referència en càncer infantil i de l'adolescència: l'Hospital General d'Alacant, l'Hospital Clínic Universitari de València i l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

Aquesta xarxa assistencial garanteix un accés ràpid i coordinat al diagnòstic i al tractament adequat, al mateix temps que vetlla per garantir una pràctica mèdica equitativa amb independència del lloc de residència del o la pacient.

Finalment, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha afegit que la Comunitat Valenciana també disposa d'un Comité de Coordinació per a la Gestió de l'Atenció Assistencial dels Casos de Càncer Infantil i de l'Adolescència, l'objecte de la qual és acordar mesures específiques a implementar a fi de millorar els resultats de supervivència del càncer infantil i en l'adolescència.

Primera causa de mort en homes i segona en dones

El càncer és la malaltia amb major impacte sobre la salut en els últims 10 anys en la Comunitat Valenciana. De fet, és la primera causa de mort en homes i la segona en dones.

Els tumors amb major nombre de casos diagnosticats van ser el càncer de mama en dones i el càncer colorectal per a tots dos sexes. Els tumors més freqüents en 2020 en homes van ser el de pròstata (16,9%), pulmó (13,5%), bufeta urinària (12,8%), colorectal (12,6%). En les dones, els tumors més freqüents són el de mama (27,9%), colorectal (10,9%), úter (6,8%) i pulmó (6,7%).

Destacats