Política Territorial adjudica la redacció del PAT de les comarques centrals a una unió d'empreses amb presència universitària

Guardar

Comarcas_Centrales
Comarcas_Centrales

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha adjudicat la redacció del Pla d'Acció Territorial (PAT) de les comarques centrals de la Comunitat Valenciana per un import de 309.155 euros a una unió d'empreses, en les quals figuren com a col·laboradors destacats membres de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València.

A partir d'aquest moment, la Conselleria procedirà a formalitzar el contracte, que s'efectuarà en les pròximes setmanes, per a iniciar la redacció del Pla que haurà de dur-se a terme en un període màxim de sis mesos. Una vegada redactat serà sotmés al procés de participació i consulta pública.

Per al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, "estem davant una nova generació de plans d'acció territorial que portarem sempre a cap amb el màxim diàleg amb tots els alcaldes i alcaldesses i amb tots els agents implicats als quals afecta el pla territorial per a arribar als màxims consensos a l'hora de protegir el nostre territori i gestionar-lo d'una forma adequada per a fer un territori resilient preparat per a lluitar contra el canvi climàtic i on l'activitat econòmica respecte al medi ambient".

El titular de Política Territorial ha defensat el PAT per tractar-se d'"un instrument que permetrà tindre una ordenació del territori més resilient, més preparada i més fort per a prevenir episodis climatològics, així com per a impulsar el creixement econòmic de l'entorn de les comarques centrals".

Com ha declarat el conseller, el pla de les comarques centrals, que ja disposa d'un Document Inicial i de l'Informe d'Abast de l'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica, "respon a una nova generació de plans territorials amb major capacitat de decisió sobre el territori, tant per la seua escala de detall com per la vinculació de les seues determinacions".

Cal recordar que la planificació supramunicipal preval sobre la urbanística, i que el Pla d'Acció Territorial té entre les seues funcions la de coordinar el planejament dels municipis inclosos en el seu àmbit d'actuació.

Disseny de la infraestructura verda

Segons ha descrit Arcadi España, el pla té com a "grans objectius el disseny de la infraestructura verda dins d'un espai d'elevats valors paisatgístics i ambientals (més del 58% del seu territori està protegit) amb la finalitat que aquesta infraestructura produïsca, en condicions òptimes, béns i serveis ambientals per a tot el conjunt de la societat, incidint en els riscos naturals i induïts del territori".

A més, analitzarà, entre altres coses, el sistema d'assentaments, els àmbits estratègics i posarà l'accent principalment en l'oferta i demanda de sòls per a activitats industrials i logístiques.

Dinamització econòmica

D'altra banda, en matèria de dinamització econòmica i amb l'objectiu de millorar la competitivitat i resiliència de l'estructura econòmica d'aquestes comarques, es realitzaran propostes "que faciliten la introducció d'innovació en les empreses - ha afegit el conseller- amb criteris adaptats a la seua grandària i necessitats específiques.

Finalment, el pla posarà en marxa un procés de participació "exhaustiu i rigorós" on tota la ciutadania en general, les administracions i les associacions de l'àmbit del pla seran consultades i participaran activament en l'elaboració del pla.

D'aquesta manera, "es pretén que aquest procés no siga un mer reflex de la participació d'uns pocs perquè vegen afectats directament els seus drets, sinó un procés continu i interactiu de codecisió amb els actors comarcals, que dote d'una major legitimitat al PAT i procure la corresponsabilitat a les seues determinacions", ha conclòs el conseller.

Destacats