La Llei de Barris: Que el codi postal no marque la diferència social

El Consell aposta per repensar les zones més degradades amb l'avantprojecte d'una llei que permetrà impulsar un procés de rehabilitació, regeneració i revitalització dels entorns urbans dels municipis valencians

Guardar

Barri de Patraix
Barri de Patraix

Amb l'objectiu d'implementar una millora en les condicions de vida de la població que resideix en els barris en l'actualitat més degradats naix la "Llei de Barris", una proposta de la Generalitat Valenciana que permetrà impulsar un procés de rehabilitació, regeneració i revitalització dels entorns urbans dels municipis valencians.

Aquest avantprojecte de llei pretén establir, una vegada aprovat, un nou marc normatiu amb una mirada estratègica per a impulsar un procés de rehabilitació, regeneració i revitalització dels entorns urbans degradats.

I és que actualment, en ciutats com València, les desigualtats estan molt marcades encara que de vegades siga difícil veure-les a simple vista. Per exemple, en una mateixa línia de metro de Metrovalencia, amb una parada de diferència, hi ha 6 anys més o menys d'esperança de vida o, entre diferents barris de la capital del Túria, hi ha un 300% més de possibilitats d'emmalaltir de VIH.

Atenció i millora de les condicions de vida

Barrio de Patraix - Luna Mata
Barri de Patraix - Luna Mata

Eliminar aquestes desigualtats socials és la meta prioritària amb la qual naix aquesta llei. Per a aconseguir-ho, la "Llei de Barris" es marca diferents prioritats. Una d'elles és escometre actuacions d'atenció i millora de les condicions de vida de la població que resideix en aquestes zones, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, com ara llars monoparentals, persones majors, joves en situació de desocupació o població migrant.

Així mateix, també es vol fer front als dèficits en matèria urbanística, com la degradació de l'espai públic, les dificultats d'accessibilitat o l'escassetat de zones verdes. Millorar la prestació dels serveis, la qualitat de l'habitatge i la falta d'equipaments, que afecten amb particular intensitat alguns barris de les ciutats, amb els consegüents efectes sobre les dinàmiques de segregació residencial i desigualtat social, són unes altres de les finalitats de l'avantprojecte.

Tot això permetria enfortir la vida associativa i les iniciatives cíviques en els barris afectats, apoderant la població i fomentant la seua implicació en els projectes de millora de les dotacions dels barris i de les condicions de vida de la ciutadania.

Canvi del model de ciutat

Mónica Oltra i Héctor Illueca durant la presentació de la Llei de Barris de la Comunitat Valenciana
Mónica Oltra i Héctor Illueca durant la presentació de la Llei de Barris de la Comunitat Valenciana

Per a la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques inclusives, Mónica Oltra, aquesta llei "és el reflex una societat que demanda un canvi de model de ciutat, on viure i conviure. On créixer i pertànyer", incideix Oltra, que recorda que la futura "Llei de Barris" aborda l'envelliment del parc d'habitatge, permetrà agilitar la regeneració dels edificis tancats i combatrà la desigualtat social.

Per part seua, el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, valora la importància d'incorporar la integració i l'equitat a les ciutats, la qual cosa implica "promoure un urbanisme pensat de manera global, coordinant estratègies socials, econòmiques i mediambientals, en el marc d'una autèntica governança on la societat civil siga protagonista". "La llei de barris serà una eina jurídica encaminada a afavorir el compliment del deure de les institucions públiques d'intervenir per a revertir les situacions de desigualtat i vulnerabilitat que es produeixen en els territoris", ha ressaltat.

Perquè aquesta llei es puga aplicar entren en joc els fons europeus Next Generation, claus per a instrumentar les mesures adequades que facen possible la prevenció dels processos socials i sanitaris que originen la seua actual desestructuració, l'atenció de la seua demanda assistencial i la promoció de recursos.

Destacats