La Generalitat i la FVMP constitueixen la comissió de seguiment per a gestionar l'acord marc sobre tributs, multes i sancions municipals

L'organisme té una composició paritària de 8 persones, entre representants de l'ATV i la FVMP

Guardar

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro
El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, han mantingut aquest dimecres una reunió de treball per a procedir a la constitució de la comissió de seguiment del conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i la FVMP sobre l'embargament dels ingressos de dret públic que es produïsquen fora de l'àmbit de competència de cadascun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

El mes de juny passat, el Ple del Consell va autoritzar la subscripció de conveni de col·laboració entre aquestes institucions, pel qual s'establia un termini màxim de tres mesos per a la formació de la comissió de seguiment que ha d'assegurar una correcta execució d'aquest, així com dictar les instruccions necessàries per a millorar el seu funcionament i la coordinació amb les entitats locals.

"Amb la constitució d'aquesta comissió fem un pas al capdavant per a fer realitat aquesta col·laboració", ha apuntat sobre aquest tema el conseller d'Hisenda, Vicent Soler.

Per part de la Generalitat, també han participat en la reunió el secretari autonòmic d'Hisenda, Francesc Gamero, i la directora general de l'Agència Tributària Valenciana (AVT), Sonia Díaz. Per part de la FVMP han sigut presents en la reunió el president de l'entitat, Rubén Alfaro i el secretari general, Vicent Gil.

Tal com ha assenyalat la directora de l'Agència Tributària, Sonia Díaz, "aquest acord estableix un marc de col·laboració perquè l'administració de la Generalitat puga executar els embargaments per deutes corresponents a ingressos de dret públic que tinguen arracades els municipis que lliurement decidisquen sumar-se al conveni i que pertanguen a ciutadans de fora dels seus respectius àmbits de competència territorial, la qual cosa fins al moment els impedia reclamar el seu cobrament".

És a dir, facilitarà el cobrament de tributs locals, multes o sancions municipals impagades o qualsevol altre deute municipal que tinga pendents tots els ciutadans i ciutadanes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, atés que fins ara les entitats locals no podien reclamar-les si pertanyien a residents de fora de la seua respectiva localitat.

La comissió de seguiment comptarà així amb una composició paritària de 8 persones i es divideix en 4 representants de l'AVT i 4 representants de les entitats locals.

D'una banda, tenim als membres designats pel Consell Rector de l'AVT, que són Sonia Díaz, Inmaculada Domínguez, David Duato i Francisco Javier Casas. D'altra banda, als designats per la FVMP, que són Vicent Gil, Lourdes Pou, Julia Colomer i Pablo Ruíz.

Entre les funcions d'aquest organisme està supervisar l'execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes. També informar les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant l'execució del conveni i proposar les corresponents actualitzacions o modificacions en les anualitats derivades del retard.

Per al conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, "la recaptació per part de l'ATV de deutes que els municipis tinguen pendent permetrà que tots els ciutadans i ciutadanes, amb independència del seu lloc de residència, complisquen amb les seues responsabilitats fiscals i amb les normes municipals i, a més, que els diners revertisca en millores per a cada municipi".

Així, ha assenyalat que "la col·laboració en aquesta direcció garanteix la igualtat de la ciutadania i reforçar la seguretat jurídica, perquè la justícia fiscal implica que totes les persones, residisquen on residisquen, siguen tractades per igual", ha subratllat el titular d'Hisenda abans de reiterar que "aquesta mesura contribueix a més a la construcció d'una administració pública moderna que preste serveis a la ciutadania amb eficiència, equitat i transparència".

En aqueix sentit, des de la Generalitat s'advoca, tal com ha apuntat, per la "igualtat de tracte i justícia contributiva que permeta assegurar la millora contínua en la prestació del servei públic en un context d'equilibri pressupostari per a incentivar i fomentar la capacitat productiva i desenvolupament econòmic de la nostra Comunitat".

El conseller Soler defensa que el "municipalisme que defensa la Generalitat és molt important i amb aquest conveni guanyem tots i totes". "Gana la Generalitat en comptar amb un instrument eficaç, guanyen els municipis perquè faran caixa amb diners que abans perdien i gana la ciutadania perquè hi ha igualtat de condicions", ha matisat.

Conveni marc entre Generalitat i FVMP

Les entitats locals podran adherir-se voluntàriament i a títol individual a aquest conveni marc de col·laboració amb l'ATV i, com a titular de la competència recaptadora, decidir lliurement quins deutes remet a l'ATV per a la seua gestió recaptatòria. A l'efecte del present conveni s'entén com a entitat local tant els municipis com els consorcis, les províncies, les mancomunitats, així com les àrees metropolitanes legalment inscrites.

En concret, l'Agència Tributària serà l'encarregada d'autoritzar les diligències d'embargament a realitzar fora de l'àmbit d'actuació territorial de la respectiva entitat local; ordenar l'alçament d'embargaments i resoldre els recursos de reposició interposats contra els actes de gestió recaptatòria.

Mesures de millora en la gestió recaptatòria en via executiva

A més, a través d'aquest conveni les parts es comprometen a impulsar l'ús comú de plataformes de teleadministració, amb la deguda compatibilitat tècnica i funcional entre les plataformes i sistemes, així com a la cessió, transferència o compartició dels sistemes, aplicacions o programari utilitzat per a millorar l'eficàcia i rapidesa del procés, evitar duplicitats i augmentar la garantia jurídica.

Igualment, es busca impulsar l'ús de la signatura electrònica i dels serveis associats a la mateixa com el pagament dels tributs a través del certificat digital per a facilitar als ciutadans i ciutadanes el pagament i gestió d'aquests, al mateix temps que es redueix l'ús de paper amb una major garantia jurídica i major sostenibilitat.

Arxivat a:

Destacats