La Generalitat avança en l'elaboració de l'Agenda Urbana Valenciana amb la licitació de la redacció participada del document

Guardar

201102_Agenda_Urbana
201102_Agenda_Urbana
La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat licitarà la redacció participada de l'Agenda Urbana Valenciana (AUV), un projecte que compta també amb l'impuls de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. D'aquesta manera, l'Executiu autonòmic avança en l'elaboració d'un instrument, que servirà de guia per al conjunt de les polítiques urbanes en la Comunitat Valenciana.A més, amb aquest document es respon a la recomanació de les Nacions Unides, que insta territoris, estats, regions i ciutats a l'elaboració de la seua pròpia agenda urbana d'acord amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que té entre els seus objectius la consecució de ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles."Hem de reivindicar el dret de tots els ciutadans a viure a la seua ciutat d'una manera digna, amb accés a l'habitatge, a l'educació, als serveis públics, a les polítiques de benestar i a la mobilitat", ha afirmat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España."Aqueix dret a la ciutat - ha continuat el màxim responsable de Política territorial-, és un dels objectius principals que cal aconseguir amb l'Agenda Urbana, que es convertirà en una guia per a les polítiques urbanes en la Comunitat Valenciana"."Un urbanisme correctament planificat pot afavorir i maximitzar la capacitat que tenen les ciutats per a generar ocupació i riquesa, fomentant, al mateix temps, la diversitat i la cohesió social", ha conclòs el conseller.Per part seua, el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha destacat que l'Agenda Urbana Valenciana "ha de servir per a integrar totes les maneres de viure en un únic territori, ha de cohesionar la nostra societat a través de l'urbanisme i ha d'assegurar l'accés de tota la població a tots els serveis públics"."En definitiva -ha recordat Martínez Dalmau-, l'Agenda Urbana ha de garantir el dret a gaudir dels nostres pobles i ciutats en igualtat de condicions".

Treball col·laboratiu

Els plecs de condicions de la licitació són fruit d'un ampli procés de treball participatiu i col·laboratiu de persones expertes i administracions, que ha servit per a concretar l'estructura, els temes crítics i la metodologia per a la redacció participada de l'Agenda Urbana Valenciana.En aquest sentit, com a punt de partida, es proposen sis blocs temàtics: territori i ciutat; governança urbana; qualitat urbana i salut; dret a la ciutat; economia urbana, i ciutat connectada.A més, s'incorporen uns certs elements integrals al procés de redacció participada com el gènere, la governança, la sostenibilitat ambiental i la justícia social, que s'hauran d'enfocar des d'una perspectiva integrada i quedar incorporats, implícitament o explícitament, en tots els objectius, accions i continguts de l'Agenda Urbana Valenciana.

Característiques tècniques dels equips

El pressupost total de licitació de l'AUV és de 120.000 euros i el termini per a la realització del treball, que haurà d'incloure processos participatius efectius, és d'un màxim de 14 mesos.Els equips hauran de comptar amb alta qualificació i experiència en l'elaboració de documents anàlegs i es valoraran les competències en les matèries tècniques de l'Agenda Urbana, el coneixement i pràctica en processos participatius i les accions de comunicació des de les primeres fases d'elaboració.

Cinc fases de treball

El treball es realitzarà en cinc fases: el primer serà un programa de treball i recopilació de tots els continguts ja elaborats i la comparació amb altres agendes en qualsevol escala; la segona comportarà la definició del marc i dels objectius estratègics, que es desenvoluparan en la fase tercera mitjançant la definició dels objectius operatius i de les línies d'actuació; en la quarta fase es redactarà la proposta final de l'Agenda Urbana, i en la cinquena es durà a terme un procés d'actualització de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana per a incorporar el vessant urbà en el document. Totes les fases comptaran amb un procés de participació i revisió.L'Agenda Urbana serà el document marc de les polítiques urbanes en la Comunitat Valenciana, es desenvoluparà mitjançant plans d'acció concrets, i es reflectirà en les futures modificacions legals, el planejament territorial i urbanístic i en la inversió en el mitjà urbà i la seua resiliència.
Destacats