La Conselleria de Participació posa en marxa l'aplicació informàtica Regia que permet el funcionament del Registre de Grups d'Interès de la Generalitat

Rosa Pérez Garijo ha subratllat que l'aplicació "és un avanç per a l'elaboració normativa de la Generalitat Valenciana, que aporta llum a l'activitat dels grups que intervenen en el procés legislatiu"

Guardar

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo
La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), la resolució per la qual es posa en marxa l'aplicació informàtica anomenada Regia, que permet el funcionament del Registre de Grups d'Interès de la Generalitat.

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha subratllat que l'aplicació Regia és un avanç per a l'elaboració normativa de la Generalitat Valenciana, que aporta llum a l'activitat dels grups que intervenen en el procés legislatiu".

"Aquesta contribueix a garantir la transparència, així com la participació i la qualitat democràtica, ja que permetrà millorar la qualitat de les nostres normes i la igualtat d?oportunitats a l?hora d?influir en la seua redacció", ha assegurat la consellera.

El Registre de Grups d'Interès està dirigit a organitzacions que pretenen influir en les decisions públiques de la Generalitat. Permet la identificació pública i el control de lactivitat dinfluència que realitzen els grups dinterès en els àmbits de ladministració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

Pel que fa a això, Pérez Garijo ha incidit en la importància d'aquest tipus d'eines en un moment en què "la ciutadania demana conèixer cada cop més com es prenen les decisions i, sobretot, quan s'està decidint a què es dedicaran els fons europeus que han de servir per a la reconstrucció econòmica i social després dels estralls produïts per la pandèmia".

El contingut d'aquest registre és públic i està disponible per a la consulta per part de la ciutadania a través de www.gvaoberta.es.

S'han d'inscriure en aquest registre els grups d'interès, és a dir, les persones, entitats, xarxes o plataformes (amb personalitat jurídica o sense) que volen influir en la presa de decisions públiques o en els processos d'elaboració o aplicació de polítiques públiques, projectes normatius o iniciatives parlamentàries, en benefici dels seus propis interessos o de tercers.

Com que es tracta d'un registre electrònic, tots els tràmits s'han de fer telemàticament.

L'objectiu és assegurar la transparència en l'exercici de l'activitat dels grups d'interès a l'àmbit de la Generalitat, d'acord amb els principis de legalitat, publicitat, rendició de comptes i responsabilitat en la gestió pública i en la representació política.

A més, serveix perquè els ciutadans puguen conèixer qui ha influït i d'on procedeixen les decisions públiques. D'aquesta manera, qualsevol persona pot comprovar si tot o part d'una decisió té l'origen en una aportació externa, o si ha sorgit des del seu origen al si de la Generalitat.

Els grups d'interès

Els grups d'interès, també coneguts com a lobbies de pressió, són persones (físiques o jurídiques), entitats, xarxes o plataformes sense personalitat jurídica que realitzen activitat d'influència. La inscripció al Registre de Grups d'Interès de la Generalitat és necessària per poder exercir aquesta activitat d'influència.

Es considera activitat d'influència tota comunicació, directa o indirecta, oral o escrita, amb càrrecs públics o personal empleat públic de la Generalitat (o el seu sector públic instrumental), realitzada amb la finalitat d'influir en la presa de decisions públiques o en l'elaboració i aplicació de polítiques públiques, projectes normatius o iniciatives parlamentàries, en nom d'una entitat o organització privada o no governamental, en benefici dels seus interessos o de tercers.

La inscripció al Registre de Grups d'Interès de la Generalitat és un requisit obligatori perquè els grups d'interès puguen exercir la seua activitat d'influència dins l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Sense aquesta inscripció no es poden reunir, entrevistar o participar de les agendes de treball dels càrrecs públics ni del personal empleat públic.

La inscripció serà obligatòria a partir dels tres mesos des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat d'aquesta la resolució que declara formalment disponible i en funcionament el registre.

El decret del Consell 172/2021, de 15 d'octubre, desenvolupa la Llei de l'activitat dels grups dinterès, aprovada el 2018 i contempla la creació del Registre de Grups dInterès de la Generalitat.

Destacats