El Consell aprova la creació de l'Observatori Valencià de Treball Decent

Guardar

Oficina de l'atur a València
Oficina de l'atur a València

El Consell ha aprovat la creació de l'Observatori Valencià del Treball Decent com a òrgan de caràcter consultiu i participació per a proposar les mesures i polítiques de la Generalitat per a avançar en l'objectiu del treball decent a la Comunitat Valenciana.

L'Observatori Valencià del Treball Decent es crea per a avançar cap a l'assoliment de l'objectiu del treball decent a la Comunitat Valenciana, des d'una perspectiva de gènere, amb especial èmfasi a combatre l'economia submergida, la feminització de la pobresa i la precarietat laboral, així com analitzar els escenaris futurs sorgits de la cultura d'una nova gestió del temps, o de l'anomenada "economia de les plataformes", entre altres.

El concepte de treball decent porta implícits quatre objectius estratègics: el dret al treball; les oportunitats d'ocupació; la protecció social i el diàleg social.

Cadascun d'aquests objectius desenvolupa una funció per a la consecució de finalitats més àmplies, com la inclusió social, l'erradicació de la pobresa, l'enfortiment de la democràcia, el desenvolupament integral i la realització personal.

Així mateix, s'ha incorporat a l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada en l'Assemblea General de les Nacions Unides de setembre de 2015, amb l'objectiu 8, que insta a promoure "el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva, i el treball decent per a tots", i destaca que "es necessitaran dades desglossades de qualitat, accessibles, oportuns i fiables per a ajudar a mesurar els progressos i assegurar que ningú es quede arrere, ja que aquestes dades són fonamentals per a adoptar decisions".

En aquest sentit, la creació de l'Observatori Valencià del Treball Decent ha de permetre, des d'una visió global del mercat de treball valencià, sense desatendre, per això, la visió sectorial, disposar d'una plataforma permanent per a treballar conjuntament amb les associacions empresarials i organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.

Es persegueix, per tant, la identificació de programes i disseny de propostes d'implementació conjuntes en el marc de la negociació col·lectiva, ja que el diàleg social constitueix una eina de política essencial per a promoure la igualtat de gènere i el treball decent en el món laboral, així com per a millorar les condicions de treball i de vida.

El Ple de l'Observatori estarà integrat per la Presidència (persona que ostente la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de Treball) i quinze vocalies, de les quals, set seran representants de la Generalitat, quatre seran representants sindicals, i els quatre restants representants empresarials.

Destacats