AVL creu que la sentència del TS és "contrària a la normalització" del valencià i advoca pel requisit lingüístic

Guardar

TRIBUNAL_SUPREMO_DE_ESPAÑA
TRIBUNAL_SUPREMO_DE_ESPAÑA

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) considera que la sentència del Tribunal Suprem (TS) que confirma l'anul·lació de diversos articles del decret de l'ús del valencià en l'administració autonòmica és "contrària a la normalització" d'aquesta llengua.

Així mateix, l'ens normatiu del valencià creu que la resolució "fa evident una vegada més que hi ha una necessitat urgent d'establir el requisit lingüístic d'accés en la funció pública per a poder garantir el dret de tots els valencians a ser atesos i rebre els escrits administratius en la seua llengua preferent".

L'AVL ha fet públic un comunicat després de tindre coneixement del contingut de la sentència dictada pel Tribunal Suprem en la qual anul·la diversos preceptes del Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat.

L'Acadèmia "no comparteix" l'argumentació utilitzada pel tribunal referida a la falta de validesa jurídica del concepte "àmbit lingüístic".

Aquest concepte, raona la institució, "està plenament assumit pel nostre ordenament jurídic en l'article 4 de la Llei 7/1998, de Creació de l'AVL, en el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa i la denominació de l'entitat del valencià, aprovat per la institució l'any 2005, i per les definicions de valencià i català que figuren en el Diccionari normatiu valencià".

"Cal recordar --prossegueixen-- que l'Estatut d'Autonomia, que forma part del bloc de constitucionalitat, determina que l'AVL és la institució de la Generalitat Valenciana que té la competència per a establir qual és la naturalesa i l'entitat del valencià".

"D'altra banda, el fet d'impedir la comunicació en la llengua compartida entre administracions públiques de diferents comunitats autònomes vulnera la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, firmada i ratificada per Espanya", asseguren.

"NO PROTEGEIX LA IGUALTAT DELS CIUTADANS"

A més, l'AVL afirma que la sentència "no protegeix la igualtat dels ciutadans pel que fa als seus drets lingüístics, ja que impedeix l'adopció de les mesures més bàsiques de foment de l'ús del valencià, les quals són una obligació per a totes les administracions i institucions públiques".

La finalitat del Decret del Consell era "aconseguir una presència equitativa de les dos llengües oficials en l'àmbit de l'administració valenciana", defenen.

Finalment, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua expressa el seu suport a l'Executiu autonòmic "en totes aquelles accions que puga emprendre per a la defensa de l'ús i la normalització del valencià en l'Administració Pública".

Destacats