Aquestes són les 50 mesures de l'acord entre PP i VOX

El Partit Popular i la ultradreta arriben a un acord per a governar la Generalitat Valenciana

Guardar

Carlos Mazón, pròxim president de la Generalitat Valenciana
Carlos Mazón, pròxim president de la Generalitat Valenciana

El Partit Popular i VOX han presentat aquest dijous l'acord per a formar un govern de coalició en la Generalitat Valenciana. Les dues formacions han acordat un programa amb 50 mesures, dins de deu eixos: llibertat; economia; món rural, aigua i patrimoni; reducció de la despesa política; educació i llengua; sanitat; polítiques socials, família i habitatge; infraestructures; i seguretat.

50 mesures de l'acord entre PP i VOX

 1. Defensarem la unitat d'Espanya, la igualtat entre espanyols i la riquesa i diversitat cultural.
 2. Reivindicarem la història d'Espanya i de la Comunitat Valenciana i garantirem la llibertat de memòria i l'absolut i ple respecte als drets i llibertats de tots. Per això, es derogaran les normes que ataquen la reconciliació en els assumptes històrics.
 3. Aprovarem una Llei de Senyals d'Identitat que protegisca els valors i costums i tradicions de la Comunitat Valenciana com a part essencial de la plural riquesa d'Espanya. Per això, eliminarem les subvencions a les entitats o associacions que promoguen els "països catalans".
 4. Exigirem al govern de la nació un nou marc de finançament autonòmic que garantisca el just finançament de la Comunitat Valenciana.
 5. Eliminarem traves burocràtiques i legislatives per a tots els ciutadans de la regió amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits i establir un marc per a defensar la llibertat de tots els ciutadans.
 6. Incentivarem l'activitat empresarial impulsant ajudes per a fer costat a les empreses davant els greus efectes de l'augment de costos.
 7. Protegirem les xicotetes i mitjanes empreses, així com a les micropimes, amb especial atenció al comerç local i artesà i a les empreses de gran arrelament, afavorint el seu desenvolupament i col·laborant amb la creació i fixació de l'ocupació.
 8. Impulsarem un programa de foment de l'ocupació per a crear ocupació de qualitat.
 9. Eliminarem l'impost de successions i donacions, així com l'impost de patrimoni.
 10. Reducció dràstica de l'IRPF en tots els seus trams, especialment als salaris mitjans i baixos.
 11. Reduirem les taxes autonòmiques que impedeixen el creixement i desenvolupament del teixit industrial en la Comunitat Valenciana.
 12. Modificarem la legislació actual per a eliminar les traves excessives que provoquen que les nostres empreses competisquen en inferiors condicions respecte a productors i indústries estrangeres.
 13. Aprovarem un pla estratègic de protecció i promoció del turisme.
 14. Eliminarem la taxa turística.
 15. Impulsarem mesures per a protegir de manera efectiva el nostre gran patrimoni mediambiental i defensarem el patrimoni natural i el desenvolupament de totes les oportunitats que del seu aprofitament es deriva per a les persones que resideixen en el seu entorn.
 16. Defensarem al món rural, les seues tradicions, festes, manera de vida i activitat econòmica, essencial per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana i de tota Espanya.
 17. Protegirem els nostres agricultors en totes les instàncies amb especial atenció a les plagues que afecten el camp i als preus que reben els productors.
 18. Instarem el govern d'Espanya i a les institucions europees a la protecció dels nostres productes enfront de la competència deslleial de tercers països.
 19. Fomentarem el relleu generacional en el camp valencià mitjançant l'aplicació de mesures fiscals, reducció de burocràcia i assessorament especialitzat, agilitzant la concessió d'ajudes.
 20. Garantirem la seguretat de les explotacions agràries enfront de qualsevol tipus de delinqüència.
 21. Defensarem en totes les instàncies la política de transvasaments, com el del Tajo-Segura. En aquest sentit, exigirem l'aprovació d'un pla nacional de l'aigua i d'un pacte per l'aigua que respecte el dret a aquest bé essencial.
 22. Impulsarem l'ampliació de regadius en el sector primari.
 23. Impulsarem el desenvolupament de les zones rurals i despoblades de la Comunitat Valenciana per a garantir els serveis públics en tot el territori.
 24. La correcta i eficient gestió dels diners públics serà un dels signes distintius d'aquest Govern. Per això, es reduirà el nombre de conselleries, el nombre d'alts càrrecs i assessors. Se suprimiran els organismes innecessaris que no reporten en el bé general.
 25. Promourem el mètode de concurrència competitiva a fi de garantir la transparència i la lliure competitivitat enfront del model de concessió directa de subvencions.
 26. Apostarem per un model de ràdio i televisió pública que siga racional amb la conjuntura econòmica i uns continguts que reconeguen la pluralitat de la societat valenciana en el seu conjunt, que afavorisquen la concòrdia i respecten els valors constitucionals.
 27. Garantirem la llibertat d'educació, la lliure elecció de centre i la lliure elecció de la llengua d'ensenyament entre les dues oficials en totes les etapes educatives.
 28. Els pares triaran lliurement i en el seu cas autoritzaran el contingut de les activitats extracurriculars.
 29. Reforçarem la inspecció educativa per a preservar la qualitat de l'ensenyament traient la ideologia de les aules i permetent que els pares trien l'educació dels seus fills.
 30. Aprovarem un pla per a dignificar la labor del docent, figura clau en un model educatiu eficaç i de qualitat.
 31. Assegurarem l'execució completa de les partides destinades a millorar i la modernització dels centres educatius.
 32. Garantirem l'educació lliure, gratuïta i universal des dels 0 anys.
 33. Augmentarem el pressupost sanitari al 30% del total amb especial esment a l'atenció primària.
 34. Elaborarem un pla sanitari que assegure una atenció àgil i de qualitat en tot el territori i oferisca incentius per a cobrir les places de difícil cobertura, especialment en zones rurals.
 35. Garantirem que els serveis d'emergències operen amb un nombre suficient de professionals.
 36. Recuperarem els CICUS de Castelló i Alacant per a assegurar la seua presència en les tres províncies.
 37. La salut mental serà un dels pilars del sistema sanitari públic amb atenció especial a la xacra del suïcidi i a la soledat no desitjada. Reforçarem les mesures de prevenció per a conscienciar sobre aquesta qüestió.
 38. Ampliarem les places de professionals sanitaris i estudiarem la possibilitat de construir nous centres sanitaris en les zones més necessitades.
 39. Aprovarem una llei integral de protecció a la família que incloga mesures per al foment de la natalitat amb ajudes al naixement, així com a despeses essencials com el menjador escolar, transport, material, uniformes o activitats extraescolars, l'acompanyament dels nostres majors, el suport a persones dependents i els seus familiars amb especial atenció a les famílies nombroses.
 40. Revisarem tot el sistema i la normativa vigent en matèria social amb la finalitat de garantir que les ajudes públiques arriben a les famílies que més ho necessiten.
 41. Avançarem en un marc legislatiu i de suport administratiu a la conciliació familiar i a les noves realitats de teletreball, assegurant unes condicions laborals dignes i ampliant l'oferta horària de serveis extraescolars i de guarderia per a les famílies.
 42. Augmentarem el parc d'habitatge, reduirem la pressió fiscal i facilitarem l'accés a joves i famílies a un habitatge. Per a això, entre altres mesures, la Generalitat Valenciana avalarà fins al 20% del cost total del primer habitatge als joves.
 43. Defensarem els drets de les famílies i promourem polítiques que perseguiran erradicar la violència intrafamiliar, especialment les que pateixen dones i xiquets, garantint la igualtat entre totes les víctimes.
 44. Executarem totes les inversions pendents per a garantir la connectivitat, especialment per via ferroviària, tant de béns com de persones entre les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
 45. Impulsarem el desenvolupament del Corredor Mediterrani, projecte d'importància cabdal per a l'atracció d'inversió i el creixement de les empreses de la nostra regió.
 46. En el cas que es produïsca una ocupació il·legal d'un immoble, els poders públics garantiran el dret a la propietat posant a la disposició de la justícia tots els mitjans personals i materials necessaris per a protegir l'afectat.
 47. Crearem una oficina especialitzada per a l'assessorament i acompanyament de totes les víctimes enfront de l'ocupació il·legal.
 48. La Generalitat Valenciana dins de l'exercici de les seues competències posarà en coneixement de les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat els possibles casos d'immigració il·legal amb especial atenció a les màfies organitzades. D'igual manera eliminarem les subvencions a entitats que emparen aquestes pràctiques.
 49. Farem costat als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat exigint que se'ls proporcionen tots els mitjans materials, personals i jurídics necessaris per a garantir la seguretat i l'acompliment efectiu del seu treball.
 50. Assegurarem l'ordre públic i la seguretat dels barris, tots dos pilars prioritaris d'aquest Govern.

Arxivat a:

Destacats