Guardar

M.Carmen González, Secretaria de FeminismesIdPV
M.Carmen González, Secretaria de FeminismesIdPV

Després de molta lluita, reivindicació i esforç s´ha publicat al BOE el Reial Decret llei 16/2022 de millora de les condicions de treball i de Seguritat Social de les persones treballadores al servei de la llar, les principals novetats son que es reconeix el dret de cotitzar i rebre atur.

Tot i que havíem firmat el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) amb l’objectiu de reconèixer i protegir els drets de les treballadores de la llar, no s’ha dut a terme fins ara per la pressió d’una sentència del Tribunal de la Unió Europea que va recriminar Espanya per la seva discriminació injustificada.

Però açò no es prou, s'han de fer modificacions en la llei d’estrangeria perquè totes les dones migrants sense papers puguen beneficiar-se dels drets reconeguts per la nova normativa. Un dels requisits que marca aquesta llei és que per poder tindre la documentació en regla has de firmar un contracte d’un any i 40 hores setmanals... això deixa a la gran majoria de les dones fora.

Al feminisme ens falta un espai de confiança on es organitzem com a supervivents del patriarcat i del treball feminitzat i precaritzat.

Es necessari crear aliances com un sistema col·lectiu i oferir una proposta conjunta front al sistema que ens oprimeix.

Per això es necessari crear xarxa i formalitzar una estructura que siga un instrument d´unió però no sols per a totes, per a totes i tots.

Hem de crear espais on teixim des de les nostres diferencies els objectius comuns necessaris per a contribuir a la igualtat real de totes les dones, hem de trobar-se, retrobar-se, conèixer-se compartir i empoderar-se.

M.Carmen González

Regidora de Compromís a Casinos

Secretaria de FeminismesIdPV

Destacats