Opinión

De les incompatibilitats i altres situacions

Guardar

Xavi Rius, Diputado de Cultura de la Diputación de València
Xavi Rius, Diputado de Cultura de la Diputación de València

He tingut la sort de poder observar, viure en segona o en primera persona, l’activitat i la gestió política en diferents administracions; Corts, Diputació, Ajuntaments. He observat, viscut i també patit, situacions en les quals les disponibilitats i els interessos xoquen. Si les persones participaven de dos àmbits alhora, molt més.

Legalment no hi ha res que impedisca en la majoria de casos la compatibilitat, si bé, hi ha un cas on és obligatòria aquesta comptabilitat, tal vegada l’única que sí que ineludiblement exigeix una compatibilitat de càrrec, en aquest cas, regidor/a amb diputat provincial. Per l’experiència viscuda i/o patida, un temps correcte de dedicació a la diputació exigiria, tot i ser condició el ser regidor/a, una dedicació a temps complet.

Cada càrrec ha de dedicar-se en exclusiva a les funcions per les quals el remuneren, no és pot entendre que una persona en un càrrec, amb un salari decent, no aparega en dies (quan no setmanes) per l’administració d’on cobra el salari pagat per l’erari públic.

Puc entendre que la regidoria o fins i tot l’alcaldia d’un poble molt menut (de població, de terme o de pressupost) puga permetre la dedicació als dos àmbits, però quan la població ja passa d’una determinada importància o si el càrrec que es desenvolupa és el d’alcalde/ssa, entenc que no s’està sent “ètic” amb la ciutadania a la qual representes ja que en un dels dos àmbits no estàs exercint al 100% el mínim indispensable que representa el teu compromís a l’anar en unes llistes i representar un programa i unes accions de gestió i/o polítiques.

És una realitat que el nombre de persones cobrint alcaldies i regidories en pobles importants ha descendit en % respecte a legislatures on era habitual que quasi el 100% foren una cosa a l’altra. Tot i això és una realitat que les responsabilitats d’una alcaldessa o un alcalde o d’un regidor/a amb funcions de gestió (quan més gran el poble, més) amb les responsabilitats també de gestió de la Diputació, creen friccions i moltes vegades cal triar entre una i l’altra. Si no es compagina bé pot generar alentiment en el funcionament d’un dels dos àmbits.

És realment necessari per ser diputat/da, que siga un regidor/a amb una responsabilitat important en un poble gran o un alcalde/ssa?, si no estem parlant en clau política interna, ja no. Fins fa no molt, sí que es feia servir per “orientar” o “obtindré” ajudes singulars per al teu municipi per damunt d’altres, ja fora per afinitat política o personal, ara ja, l’eliminació des les ajudes singulars (almenys en l’actual Diputació de València) ja no serveix per eixa interessada representació. Aleshores jo crec que per al millor funcionament de les institucions, cal evitar duplicitats i comptabilitats, i crec i propose dos possibles alternatives:

A. Modificar la legislació (no m’estenc on i com) per ser triat, de tal manera què una vegada triat, el nomenament de diputat/da comportaria el cesse en el municipi, restant doncs com a diputat i res més. És igual ser del govern que de l’oposició, en un cas per la tasca de gestió, en l’altra per la tasca de control necessària.

B. Mentrimentres i/o si no s’aconsegueix una modificació legislativa en el sentit ja exposat, almenys, els partits (si no els propis interessats) haurien/m d’intentar que els diputats/des en la seua condició de regidors/es foren de responsabilitat irrellevant en el municipi d’origen.

Un altre dia parlarem de les altres incompatibilitats; alcalde i diputat corts, senadora ialcaldessa, que són pitjors, bastant pitjors. També de càrrecs executius i legislatius alhora, coses que tot i ser legals no garanteixen a la societat representants al 100% dedicats a les tasques per a les quals se’ls nomena o se’ls tria. Alguns o algunes que sembla que necessiten estar a tot arreu, que són indispensables.@Rius_Xavier

Destacados