Mercadona incrementa la seua facturació un 11% en 2022

La inflació redueix el marge i rendibilitat de Mercadona, situant-se en una de les rendibilitats més baixes de la seua sèrie històrica

Guardar

Carro de Mercadona amb verdures
Carro de Mercadona amb verdures

Mercadona ha aconseguit incrementar un 11% la seua facturació durant l'any 2022. L'empresa valenciana de supermercats físics i de venda online ha augmentat les seues vendes fins a aconseguir la xifra total de 31.041 milions d'euros. D'aquest total, 30.304 milions corresponen al negoci d'Espanya i els 737 restants al de Portugal, on l'evolució de les 39 botigues amb les quals compte ha permés elevar les seues vendes un 77% més.

No obstant això, l'impacte de l'increment dels preus de cost ha reduït el marge de la companyia en 0,6 punts i situa la rendibilitat en una de les més baixes de la seua sèrie històrica: en 0,025 euros de benefici per euro venut, enfront dels 0,027 euros de 2021.

Segons Mercadona, aquest esforç a reduir el marge i la rendibilitat de la companyia ha suposat un estalvi per als més de 5,7 milions de llars que compren en aquestes grans superfícies de 375 milions d'euros, que la companyia no ha traslladat a la cistella de la compra.

3.000 nous llocs de treball estable

Durant aquests dotze mesos, la companyia ha creat més de 3.000 nous llocs de treball estables i de qualitat, 1.000 d'ells a Portugal, la qual cosa li ha permés tancar l'any amb una plantilla de 99.000 persones, totes amb contracte fix.

A més d'això, i per a garantir el seu poder adquisitiu, en el marc del seu Model de Qualitat Total ha millorat tant el salari base com els complements existents del conjunt de la seua plantilla, la qual cosa s'ha traduït en una pujada salarial concorde a l'IPC de cada país, concretament d'un 5,7% a Espanya i d'un 9,6% a Portugal, país on, a més, el salari d'entrada en l'empresa també s'ha incrementat un 11% addicional.

Una de les rendibilitats més baixes de la seua sèrie històrica

En 2022, la companyia ha treballat, conjuntament amb els proveïdors amb els quals col·labora, per a adaptar-se al complex context derivat de l'increment dels preus de l'energia i de les matèries primeres, amb el consegüent impacte en el preu de cost dels productes en origen, d'un 39% en el camp (font Ministeri Agricultura, Pesca i Alimentació) i del 20% en la indústria alimentària (font INE).

Per a minimitzar l'impacte d'aquesta inflació en els preus de venda al públic, la companyia ha posat en marxa nombroses mesures per a reduir els costos i multiplicar l'eficiència, la qual cosa li ha permés millorar la productivitat un 7% enfront de 2021, millorant una vegada més la gestió de la companyia. Exemple d'això són el disseny del DPP, eina que ha suposat una inversió de 5 milions d'euros i que permet conéixer exactament els costos en els quals incorre cada producte en cadascun dels seus processos i la seua rendibilitat; o la consolidació del model d'Organització de Botigues per a, de manera científica, destinar a cada tram de venda o secció les persones necessàries per a cada tasca, la qual cosa implica importants millores per a la conciliació laboral i familiar del personal de botigues.

Gràcies a tot això, i especialment a l'esforç mental dels 99.000 treballadors i els 3.000 proveïdors de la companyia, Mercadona ha sigut capaç d'oferir als seus clients un assortiment eficaç amb una qualitat contundent, com demostra el fet que la pujada mitjana dels seus PVP haja sigut d'aproximadament el 10% en 2022 enfront d'un 12% dels preus d'alimentació. De fet, gràcies a aquest esforç compartit per a frenar l'impacte dels preus de cost en la cistella de la compra dels 5,7 milions de famílies que depositen la seua confiança en Mercadona, la companyia, via eficiència en costos i productivitat, ha aconseguit estalviar més de 375 milions d'euros en el seu conjunt. Això s'ha traduït en una reducció del marge en 0,6 punts que situa la rendibilitat de la companyia en una de les més baixes de la seua història, 0,025 euros, enfront dels 0,027 euros de 2021.

Contribució tributària històrica a les arques públiques, un 12% més

Mercadona ha realitzat una contribució històrica a les arques públiques d'Espanya i Portugal de 2.263 milions d'euros, un 12% més. En el desglossament d'aqueixa contribució, destaca la partida de l'IVA, que ha crescut fins als 418 milions d'euros, un 26% més; o la de l'Impost sobre les Rendes Físiques dels treballadors, de 443 milions d'euros, un 12% més.

A més, la companyia ha incrementat la seua contribució directa un 13%, fins als 390 milions d'euros; i ha abonat un total de 240 milions d'euros d'impost de societats, un 22% més. Així mateix, pionera en la seua política de compartir els beneficis generats amb les treballadores i treballadors, ha repartit amb la seua plantilla la quantitat de 405 milions d'euros, un 8% més.

El benefici net del grup s'ha situat en 718 milions d'euros. Aquesta xifra representa un increment del 5%, pràcticament la meitat de l'augment experimentat per la xifra de vendes (+11%), confirmant l'esforç realitzat per la companyia per a contenir la inflació via l'optimització i reducció de marges i rendibilitat.

Juan Roig, presidente de Mercadona
Juan Roig, president de Mercadona

Un esforç inversor de 923 milions, procedents dels beneficis reinvertits

Amb l'objectiu d'avançar de forma sostinguda en la consolidació d'un model d'empresa més digital, productiva i sostenible, tenint com a far a "El Cap" (client), Mercadona, gràcies als beneficis reinvertits any a any, ha pogut escometre un nou esforç inversor durant aquest any de 923 milions d'euros, dels quals 140 milions d'euros s'han invertit a Portugal. Gràcies a això ha finalitzat 2022 amb 1.676 supermercats, 39 d'ells al país lusità, després d'haver inaugurat 63 supermercats, 10 d'ells a Portugal, i tancat 49 botigues que no s'ajustaven al seu nou model de botiga més eficient i sostenible (Botiga 8).

Aquest esforç també s'ha vist reflectit en l'obertura de dos nous Ruscos (magatzems destinats exclusivament a la preparació i repartiment de comandes per a la venda en línia); en l'impuls de la secció de Llest per a Menjar/Prompte a Menjar, la qual cosa ha permés finalitzar l'exercici amb 972 botigues amb aquesta nova secció; la construcció, reforma i adaptació dels seus blocs logístics; l'entrada de la companyia en cinc nous districtes de Portugal durant 2022; la inauguració de la primera fase de les noves oficines en Albalat del Sorells (València), en les quals treballen ja més de 250 persones; i en la innovació i desenvolupament de noves eines informàtiques per a continuar reforçant l'eficiència de la companyia.

Més "Sí al planeta"

Mercadona ha continuat reforçant el seu compromís amb la cura i protecció del medi ambient impulsant polítiques específiques en matèria de gestió de residus, petjada de carboni i petjada hídrica, a les quals ha destinat en 2022 una inversió de 40 milions d'euros. Així, ha aconseguit reduir la seua petjada de carboni en més de 4.200 tn de CO₂, i ha incrementat la seua aposta per les energies renovables no contaminants amb la col·locació de 38.000 panells solars en les seues cobertes. Així mateix, ha continuat col·laborant amb els col·lectius més vulnerables per mitjà de la donació de productes de primera necessitat, com les 25.100 tones (+22% respecte a l'any passat) a les més de 550 entitats solidàries amb les quals col·labora.

Juan Roig: "La generació de riquesa és un esforç compartit per tots els que formem Mercadona"

El president de Mercadona, Juan Roig, ha agraït la confiança dels "Caps" que compren diàriament en Mercadona. Igualment ha destacat "estar molt orgullós de les 99.000 persones que formen la companyia, perquè davant situacions excepcionals, ens superem cada dia més. Tots ells comparteixen un model d'empresa que promou la prosperitat amb un propòsit comú: difondre els beneficis de forma àmplia en la societat. Així ha sigut en 2022, any en què la companyia ha realitzat una contribució tributària històrica a les arques públiques i, per tant, al desenvolupament del nostre estat del benestar".

Segons Juan Roig, tots aquests fets confirmen que "els empresaris, els directius i els treballadors, a través de l'empresa, som els que generem riquesa i prosperitat. Si després, als qui els toca gestionar-ho ho saben fer bé, hi ha riquesa per a tots; i si no, hi ha enfrontaments".

Una inversió de 1.100 milions d'euros en 2023 i 1.000 nous llocs de treball

Mercadona té previst invertir 1.100 milions en 2023 per a continuar impulsant el seu pla estratègic de transformació 280 d'ells a Portugal. Aquests recursos es destinaran, principalment, a l'obertura de nous supermercats, a la construcció, reforma i ampliació dels seus blocs logístics per a continuar reforçant la seua optimització, com en Almeirim (Santarém), on s'està construint el que serà el segon bloc logístic de Portugal i el més gran que Mercadona tinga en la cadena. Per a tot això, la companyia crearà més de 1.000 llocs de treball estable i de qualitat en 2023, entre Espanya i Portugal.

Juan Roig ha manifestat que en el que portem del mes de març "hem baixat de preu més de 157 productes i que continuarem perseguint les baixades dels preus de cost, per a abaixar els preus de venda al públic en el Carro Menú i que "El Cap" faça la seua compra total al mínim cost possible, sense tocar la qualitat i garantint la rendibilitat de totes les baules de la cadena".

Projecte Llegat Juan Roig i Hortensia Herrero

Un any més, tant Juan Roig com la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, han reforçat el seu compromís amb la societat, en decidir reinvertir en ella una part important dels dividends provinents de la seua participació en la companyia. En total, tots dos han destinat 80 milions d'euros del seu patrimoni personal en 2022 a diferents iniciatives en l'àmbit de l'Emprenedoria, la Formació, l'Esport, l'Entreteniment, l'Art i la Cultura, que han canalitzat a través del Projecte Llegat.

Aquest compromís, que es va iniciar fa més d'una dècada i que en 2023 continuarà impulsant-se amb altres 100 milions d'euros del seu patrimoni personal, naix del convenciment comú de tots dos que "el coneixement i els diners donen la felicitat... si els comparteixes". En el seu cas, a través de diferents projectes sostenibles i solidaris, com són Marina d'Empreses, Fundació Trinidad Alfonso, València Basket Club, L'Alqueria del Basket, Licampa 1617 (Roig Arena) i Fundació Hortensia Herrero.

Arxivat a:

Destacats