El Consell aprova destinar 647 milions d'euros en ajudes que beneficiaran a més de 14.100 empreses valencianes

El Pla Resistir Plus suposarà un impuls a 184 sectors d'activitat

Guardar

pleno consell guardamar del segura 2
pleno consell guardamar del segura 2

El Ple del Consell, celebrat aquest matí a Guardamar del Segura, ha aprovat el decret llei que regula el marc normatiu que regirà la gestió del Pla Resistir Plus, un paquet d'ajudes que destinaran 647 milions d'euros a empreses de 184 sectors d'activitat.

Aquesta nova fase ampliarà les ajudes a 89 noves activitats econòmiques, no incloses inicialment en el reial decret llei del Govern, amb la finalitat d'abastar a tots els sectors més afectats per la crisi, beneficiant, principalment, a l'hostaleria, cultura i turisme.

L'objectiu d'aquest pla, tal com ha insistit el president Ximo Puig en els últims dies, és que cap empresa que fora viable en 2019 es veja obligada a tancar a causa de la crisi generada per la pandèmia de Covid-19. Per això, el Resistir Plus impulsarà la recuperació i creixement de les empreses i assegurarà els llocs de treball, mantenir i potenciar el teixit productiu i fomentar la competitivitat.

89 SECTORS MÉS

Als 95 sectors inicials que van quedar recollits en el decret del Govern central, el Consell ha sumat un total de 89 sectors elegibles, entre els quals figuren entre altres totes les activitats econòmiques vinculades al sector del cuir i del calçat, el tèxtil i la confecció, el paper i les arts gràfiques, el comerç, l'audiovisual, el plàstic, l'elaboració de vi, així com activitats vinculades a la ceràmica, entre altres.

Les ajudes directes rebudes pels autònoms i empreses beneficiaris tindran caràcter finalista i hauran d'aplicar-se a la satisfacció del deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a cobrir els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s'hagen reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Aquestes subvencions les resoldrà la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i seran finançades pel Govern d'Espanya que destinarà a aquest programa un import global per al conjunt del país de 647 milions d'euros.

Tramitació d'urgència

Les ajudes tindran una quantia de fins a 3.000 euros per a aquells autònoms que tributen per mòduls i d'entre 4.000 i 200.000 euros per a les empreses i autònoms de règim d'estimació directa, sempre que hagen registrat, segons la informació disponible en l'Agència Tributària, una caiguda de negoci superior al 30% respecte a 2019.

En la tramitació de les ajudes contingudes en el decret llei se seguirà el procediment d'urgència i es reduiran tots els terminis a la meitat, excepte el de presentació de sol·licituds i recursos.

Tant la presentació de la documentació com la resta dels tràmits relacionats amb aquestes ajudes, atés el volum de sol·licituds previst i a les característiques dels beneficiaris, es realitzarà a través de mitjans electrònics. D'aquesta manera, serà imprescindible que aquells que sol·liciten l'ajuda com a beneficiaris de les mateixes compten amb certificat digital i aquells que ho facen a través de representants, estiguen donats d'alta en el Registre de Representants.

Destacats