La Comunitat Valenciana avança cap a la reducció de la jornada laboral a quatre dies

El DOGV ja ha publicat les ajudes d'Economia perquè les empreses de l'autonomia reduïsquen el temps de treball

Guardar

Persones treballant en una oficina on es podria implantar la reducció de la jornada (Arlington)
Persones treballant en una oficina on es podria implantar la reducció de la jornada (Arlington)

Ja està en marxa les ajudes per a reduir la jornada laboral a quatre dies. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimecres les ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través de la Direcció General del Treball perquè les empreses de la Comunitat Valenciana puguen reduir la seua jornada un 20%, és a dir, de 32 hores setmanals. Aquestes ajudes han sigut creades per a pal·liar l'augment dels costos salarials de les empreses a causa de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada laboral, tal com ha assegurat la Generalitat en un comunicat.

Per a poder rebre aquesta subvenció, el compromís empresarial de la reducció de la jornada ordinària haurà d'afectar un mínim de la plantilla: en el cas d'empreses de fins a 49 persones, el 30% haurà de ser afectada i, en cas d'empreses de 50 o més persones, el 20%.

No obstant això, la proposta del nombre de treballadors participants en la iniciativa haurà de comptar amb una participació similar d'homes i dones amb la distribució de gènere preexistent en el conjunt de la plantilla, encara que es permetrà com a màxim una desviació del 10%.

A més, les empreses hauran d'elaborar un Pla de Reducció de la Jornada Laboral i Millora de la Productivitat per a millorar el temps de treball gràcies a diverses mesures formatives. En ell, s'haurà de mostrar l'evolució de la productivitat i els canvis respecte a l'anterior jornada, per a ser avaluats periòdicament. Al seu torn, ha de tindre integrat un acord amb la representació legal dels treballadors.

Tot això es desenvoluparà sota una condició clau: les empreses no podran reduir el sou dels seus treballadors en proporció a les hores que treballen menys, ja que l'objectiu és provar si els treballadors poden rendir el mateix en menys hores en estar més descansats.

El primer any, la Conselleria atorgarà 5.492,19 € per cada persona treballadora durant el primer any; durant el segon, 2.746,10 euros i, en el tercer any, 1.373,05 euros. D'aquesta manera, l'import total màxim de la subvenció que podrà percebre l'empresa beneficiària serà, per cada treballador adscrit al pla de 9.611,34 euros. Aquesta ajuda s'ha decidit llançar en tres anys perquè entenen que el rendiment augmentarà progressivament en cada exercici i, a partir del quatre, s'aconseguirà la finalitat principal: treballar el mateix en menys hores.

Ajudes de Labora

Labora també aportarà el seu gra d'arena en aquesta iniciativa. L'organisme donarà ajudes per a aquelles empreses que efectuen contractacions indefinides, derivades d'ajustos vinculats a la racionalització voluntària de persones en situació de desocupació. Per això, donarà subvencions entre el 45% i el 95% del Salari Mínim Interprofessional a les empreses que participen en el programa de racionalització de la jornada laboral que contracten persones desocupades que estiguen inscrites en Labora.

Cal destacar que la Comunitat Valenciana va ser la comunitat pionera a acollir el primer congrés internacional sobre la setmana laboral de quatre dies.

Arxivat a:

Destacats