Montón presideix la constitució de la Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana

Guardar

frutas
frutas

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha presidit la constitució de la Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, un òrgan que serà el responsable d'impulsar i coordinar l'elaboració del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana i de realitzar un seguiment de la seua execució.

A més, aquesta comissió es converteix en l'òrgan de coordinació i cooperació en matèria de seguretat alimentària a la Comunitat Valenciana i, per a açò, compta en la seua composició amb representants de les conselleries de Sanitat i Salut Pública i d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de les empreses agroalimentàries, sindicats agraris, cooperatives agroalimentàries, consumidors i ajuntaments.

Tal com ha assenyalat Carmen Montón, "una de les nostres responsabilitats com a administració és garantir la salut i seguretat dels consumidors en matèria alimentària. Però perquè la protecció d'aquesta seguretat alimentària siga eficaç és necessària una actuació coordinada dels diferents departaments de la Generalitat implicats, així com la participació activa de l'administració local, els agents econòmics més rellevants del sector i els consumidors".

La Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana es recolzarà en un Comité Tècnic, que serà l'encarregat d'elaborar els informes tècnics necessaris per a completar el Pla de Seguretat Alimentària, la Memòria d'Activitats 2016, l'informe sobre l'estat de la seguretat alimentària a la Comunitat Valenciana i altres programes d'actuació, com el vinculat amb l'ús racional d'antibiòtics en ramaderia.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha destacat la importància de comptar amb un Pla de Seguretat Alimentària que servisca com a instrument estratègic per a la consecució dels objectius en matèria de seguretat dels aliments i dels pinsos al llarg de totes les etapes de producció, transformació i distribució.

"L'Objectiu 5.3 del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020 ja assenyala la prioritat de fomentar una alimentació saludable i millorar la qualitat de les actuacions dirigides a la protecció de la salut del consumidor enfront dels perills associats al consum d'aliments. Amb la constitució de la Comissió de Seguretat Alimentària asseiem les bases per a establir els criteris directors del Pla de Seguretat Alimentària i estem més prop d'aconseguir aquest objectiu", ha afirmat Montón.

Arxivat a:

Destacats