Mascareta, distància de seguretat i coordinador Covid, requisits indispensables per a celebrar els Moros i Cristians

La Generalitat Valenciana ha presentat un Pla Sanitari per a les celebracions populars

Guardar

programa-moros-gr
programa-moros-gr
La Generalitat Valenciana ha estat treballant aquests dies en l'elaboració d'un Pla Sanitari per a regular tota mena de celebracions populars en temps de pandèmia. Després dels bons resultats de les mesures imposades per a la setmana fallera, amb aquesta normativa s'espera regular tota classe de festivitats que tindran lloc a partir d'aquestes setmanes en diferents punts de la Comunitat Valenciana. Entre elles, i després de més d'un any sense poder celebrar-se, les festes de Moros i Cristians poden realitzar-se ja amb totes les garanties de prevenció.Un pla Sanitari que persegueix assimilar tots els actes i activitats festives a la normativa sanitària sectorial vigent que siga aplicable en cada cas, generar un nou model festiu sanitàriament responsable, comptar amb un moviment associatiu compromés amb la realitat sanitària, desenvolupar-les activitats a l'aire lliure sempre que siga possible i utilitzar la màscara en totes les activitats que es realitzen.

MASCARETA

En el cas concret dels Moros i Cristians, la Conselleria de Sanitat estableix mesures molt similars a les vistes durant les Falles. L'ús de mascareta, la distància de seguretat, les celebracions a l'aire lliure i la presència d'un coordinador covid són elements indispensables per a poder dur a terme aquestes festes.A més, les demarcacions de l'espai on se celebraran les activitats estaran senyalitzades amb normes i recomanacions i es difondran des de l'organització crides al públic i participants a celebrar uns actes festius responsables. L'ús de les zones d'activitat es restringirà a les i els festers i es reduiran les visites en la mesura que siga possible. Totes les activitats organitzades comptaran amb inscripció prèvia d'assistents.Pel que respecta als menjars i sopars, assumiran la normativa específica d'hostaleria en el moment de la celebració i s'establiran grups estables en les taules per a asseure's sempre les mateixes persones, preferentment del mateix nucli familiar o d'un màxim de dos nuclis familiars, en totes les activitats. En cap moment es farà ús de la barra per a consumir, excepte per a fer apilament de begudes o estris propis d'aquesta mena d'esdeveniments.

DESFILADES I ACTES

La normativa per a entrades, dianes, actes d'arcabusseria, ofrena i altres desfilades estableix l'organització serà en batalló. No es trencaran les files, que sempre compliran la norma d'1,5 m entre participants, sent cada fila de 4 o 5 components adults en el cas que l'ample del carrer permeta mantenir l'1,5 de distància entre festers i festeres i 5 components infantils com a màxim (podent-se reduir temporalment el nombre de components per fila si és necessari per a exigir-lo l'amplària de la via per on es transcorre).L'ús de la mascareta serà obligatori en tot cas, fins i tot a l'aire lliure, tant per a les persones participants en l'esdeveniment com per al públic que puga assistir, excepte per a les persones menors de 6 anys.Aquests actes s'hauran d'organitzar evitant les aglomeracions, per al que s'establiran els itineraris que ho garantisquen que hauran de ser modificats en qualsevol moment per a complir amb aquesta finalitat. En aquest sentit es tractarà de reduir al màxim la presència de públic o limitar la participació a les i els festers que formen part de la desfilada i porten indumentària festera. Els músics se situaran almenys a 2 metres de les i els festers participants i també entre ells se separaran a dos metres.Les ambaixades es realitzaran establint butaques o seients preassignats, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos o complint amb la distància interpersonald'1,5 metres si no hi ha seients fixos, excepte convivents. Es recomana es realitze a l'aire lliure o en espais on estiga assegurada una ventilació suficient, garantint una distància de seguretat de, almenys, 2 metres entre el públic i les persones participants, que hauran d'usar mascareta a excepció de la persona oradora que mantindrà també distància de mínim 2 metres amb la resta de participants.

ACTIVITATS EN CABILES

Els diferents actes previstos es podran realitzar seguint la normativa sanitària vigent pel que fa a mesures relatives a activitats festeres tradicionals situades en els municipis de la Comunitat Valenciana en les seus festeres regulades en el Decret 28/2011, del Consell. Si es realitzen activitats anàlogues a les d'hostaleria i restauració, s'estarà al que es disposa en la normativa sanitària vigent.De no ser aplicable una norma tècnica concreta o no estar determinat l'aforament màxim en la llicència municipal corresponent a la mena de local o espai, la mesura de superfície per a determinar un aforament que assegure una distància interpersonal d'1,5 m lineals són 2,25 m² d'espai útil per persona, al que s'aplicarà el percentatge de reducció de l'aforament que corresponga segons la normativa sanitària vigent.

Arxivat a:

Destacats