Les errades als enunciats del B1 de Valencià obliguen a parar la prova

De nou, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià es veu envoltada de crítiques pels nous models d’examen

Guardar

cursos-formacion-mujeres-foto_abulaila-4
cursos-formacion-mujeres-foto_abulaila-4

Les crítiques han tornat a envoltar els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Des del dia 9 de juny, quasi 14.250 persones han signat una petició per a una prova de valencià que s'ajuste al nivell del C1, i ara són els aspirants al B1 (antic "Elemental") els que han trobat errades a la seua prova.

En aquesta ocasió, els 2.552 matriculats per a l'obtenció del certificat B1 van trobar-se amb un exercici de comprensió que incloïa tres enunciats amb errades. Així, la prova del dissabte dia 16 es va paralitzar de forma temporal fins que els coordinadors del centre arribaren a una solució.

Aquesta polèmica se suma a la de l'examen del C1 (antic "Mitjà"), on els candidats consideren que exigia un nivell més alt, proper al C2 ("Superior" en l'anterior sistema) i critiquen la desorganització. Per aquest motiu, van crear la pàgina de Facebook "Injusta Certificació C1 Valencià JQCV", que ara reuneix 2.069 usuaris, i van llaçar una recollida de signatures contra la JQCV que ja compta amb 14.247 unions. El director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, va explicar que els continguts sí s'adaptaven al nivell exigit i que en juliol convocaria una reunió del ple de la Junta per a tractar les crítiques rebudes.

César Jiménez, portaveu d'Educació de Podem, ha reclamat a la Conselleria d'Educació una explicació a les crítiques d'ambdós exàmens i ha exigit saber quines mesures es prendran per a adaptar els continguts al nivell exigit de cada certificat. Així, ha demanat plantejar-se la possibilitat de repetir les proves que han creat malestar entre els matriculats. Per al portaveu, s'ha d'arribar a una solució, ja que "el valencià ha de promocionar-se de forma exigent i rigorosa però amable i adaptada a les circumstàncies de cada cas" i no sols s'hauria d'exigir per al món laboral, sinó que seria important que fóra un motor de motivació "per a l'aprenentatge i millora del seu ús".

Proves del Certificat B1 de Valencià

El Certificat B1 de Valencià està format per quatre proves eliminatòries. La primera és la de Comprensió Oral, que consta de tres exercicis de relacionar, tipus test i vertader o fals i computa el 25% de la nota final. Després dels vint minuts d'aquesta part, els candidats passen a la de Comprensió Escrita, en què disposen de quaranta minuts per a fer exercicis similars, sense tipus test i que també aporten un 25%. La següent prova, també del 25%, és la d'Expressió Escrita i cada persona té una hora i deu minuts per a fer una redacció i una mediació. Finalment, amb l'Expressió Oral els aspirants han de fer un monòleg i un diàleg en vint-i-cinc minuts.

Totes les proves s'han d'aprovar i superar la mitjana del 60% per a obtindre aquest nivell. Així, la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià acredita que la persona és capaç de "comprendre les idees principals d'una informació sobre temes d'àmbit general i quotidià" i tindre un discurs coherent sobre temes familiars o d'interés personal amb bona argumentació.

Destacats