Més de 6000 persones critiquen que l'examen del C1 de valencià va exigir un nivell superior al que es requeria

Els afectats recullen firmes i s'uneixen a una pàgina en Facebook per a mostrar la seua indignació contra la Junta Qualificadora

Guardar

Un grup d'alumnes durant un examen
Un grup d'alumnes durant un examen

L'última convocatòria per a aconseguir el certificat del C1 de valencià (anteriorment conegut com Mitjà) del passat dissabte, ha provocat una gran polèmica entre les 18.736 persones que es van presentar per considerar que el nivell era superior i s'ajustava més als criteris del C2 (antic Superior). El resultat ha sigut la creació de la pàgina de Facebook "Injusta Certificació C1 Valencià JQCV", on el creixent nombre d'afectats critica el desenvolupament de les proves, l'organització o el model d'examen i pretén interposar una queixa davant el Síndic de Greuges contra la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

El grup de Facebook supera actualment els 1100 seguidors i ja ha arreplegat quasi 6.000 signatures per a sol·licitar que la prova s'adeque al nivell. Les crítiques més compartides es refereixen a la gran exigència del text "Les lleis del caos" de la revista Mètode, carregat de tecnicismes i amb falta de coherència i cohesió, i consideren que no s'assembla a altres models d'examen anteriors publicats per la JQCV. Molts reclamen, a més, que s'hauria d'haver pujat un exemple perquè els aspirants conegueren les novetats de la prova.

A més, també consideren que la informació que van oferir els examinadors no estava clara i que alguns no coneixien les bases del nou model, per la qual cosa hi ha contradiccions respecte a la puntuació del tipus test, per exemple. També ressalten que va haver-hi una "mala organització", especialment a Elx, on els alumnes van haver de traslladar-se a altres aules per a fer les proves.

Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística de la Conselleria, al·lega que és cert que la prova "no tinga res a veure amb les quals s'han fet fins ara" però que els continguts s'adapten al nivell de C1 i és igual al que fa l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) i les universitats. "L'examen no és tan memorístic com abans, ja que està pensat perquè l'alumne parle i escriga a partir de textos, i que aborde des d'aquesta interacció la comprensió lectora, la gramàtica i l'ortografia", explica. No obstant això, ha anunciat que en juliol convocarà una reunió del ple de la Junta Qualificadora per a tractar les crítiques rebudes.

Proves del certificat del C1 de valencià

El nou model d'examen per a aconseguir l'antic Mitjà consta de quatre proves. La primera és de comprensió lectora, que suposa el 10% de la nota i dura 15 minuts. La segona és la d'estructura lingüística, que computa el 20% de la nota i té una durada de 60 minuts per a contestar 30 preguntes tipus test. Després d'una pausa, els aspirants disposen de dues hores per a fer dues redaccions que sumen el 35% de la puntuació. Finalment, la prova oral consta d'un monòleg i un diàleg que es realitzen en 25 minuts i aporten el 35% de la nota.

Les persones que es presenten han de superar totes les proves i aconseguir com a mínim el 60% de la puntuació per a obtenir el certificat que acredita que tenen un "domini de la llengua estàndard oral i escrit per a comunicar-se en contextos on es requerisca un llenguatge formal o mitjanament formal", indica la JQCV.

Arxivat a:

Destacats