Els xiquets i adolescents valencians seran ciutadans de ple dret amb la Llei de la Infància i l'Adolescència

La llei planteja aspectes com la preferència de les víctimes de violència als serveis sanitaris, socials, als centres educatius o a les subvencions públiques

Guardar

ciudad-niños
ciudad-niños

El Ple de Les Corts valencianes va aprovar ahir, amb els vots a favor de Compromís, PSPV, Podem i Ciutadans i l'abstenció del PP la Llei de la Infància i l'Adolescència de la Generalitat Valenciana, que entre altres aspectes, dóna als xiquets, xiquetes i adolescents la consideració de "ciutadans i subjectes actius de dret" i la prioritat pressupostària per a per a fer efectius els seus drets.

L'objectiu d'aquesta normativa és "valorar, difundir i millorar la situació real de la infància i l'adolescència en la Comunitat Valenciana". I baix aquesta, queden recollides les persones menors de 18 anys, que passen a ser "ciutadans i subjectes actius de dret afavorint l'exercici autònom dels seus drets fins on ho permeta la seua maduresa".

Un dels punts fonamentals serà el de la no discriminació per raó de naixement, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, edat, nacionalitat, ètnia, religió, llengua, cultura, opinió, diversitat funcional o per altres condicions o situacions personals, familiars, econòmiques i socials dels mateixos infants i adolescents i de les seues famílies.

A més, s'introduirà la perspectiva de gènere en la creació, desenvolupament i evaluació de les mesures que s'adopten en relació a aquest col·lectiu, que tindrà prioritat pressupostària en l'àmbit de les competències de les diferents administracions en polítiques per a fer efectius els seus drets. En aquest sentit, la llei obliga a que el pressupost destinat a aquest fi "ha de ser suficient, sostingut en el temps i fàcilment identificable".

Per a aconseguir que els nous ciutadans puguen exercir els seus drets, la Generalitat Valenciana promocionarà, sensibilitzarà, fomentarà, desenvoluparà, defensarà i protegirà els seus drets individuals i, alhora, promocionarà accions per a fomentar el coneixement i el compliment dels seus deures i responsabilitats.

D'altra banda, les xiquetes, xiquets i adolescents podran participar en les actuacions que impulsen les administracions públiques en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

La protecció de la vida i la integritat física

Quant a la protecció d'aquest col·lectiu, l'article 10 garanteix la introducció d'un protocol integral de prevenció de la violència contra la infància i l'adolescència i d'atenció a les seues víctimes. En concret, es formarà als professionals de l'educació, l'atenció sanitària, els cosos i forces de seguretat, la justícia i els serveis socials.

D'altra banda, tindran una atenció especial quan siguen víctimes de violència. Aquells que hagen patit maltracte, abús sexual o violència masclista, tindran una atenció integral i preferència als serveis sanitaris, als centres educatius, als serveis i programes socials i a les subvencions i ajudes públiques que resulten necessàries per a satisfer les necessitats derivades de les seues condicions de víctimes.

A més, s'adoptaran programes socials per a previndre i protegir els xiquets, xiquetes i adolescents de qualsevol forma d'explotació de la seua sexualitat, de prostitució infantil, de la pornografia infantil i per a previndre que no siguen objectes de cap tipus de venta, sustracció o tràfic.

Drets de la ciutadania

Altre dels aspectes més significatius d'aquesta llei és l'exercici del dret a l'honor, intimitat i pròpia imatge, sempre que el seu grau de maduresa ho permeta, un aspecte que fins ara corresponia als pares o tutors legals. En aquest cas, quan no hi haja aquest grau de maduresa adequat, seran els representats legals els qui decideixen, sempre escoltant l'opinió dels xiquets.
Destacats