Carmen Montón destaca l'aposta del Pla de Salut per una assistència integral a les persones malaltes d'Alzheimer

Guardar

imagen
imagen

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Munt, ha destacat que el Pla de Salut de la Comunitat aposta per un model d'atenció a la cronicitat que, en l'àmbit assistencial, "es dirigeix cap a una atenció integrada i continuada que combine els diferents nivells assistencials i centre la seua atenció en el pacient i en el seu entorn familiar".

En concret, dos objectius del citat Pla de Salut 2016-2010 presentat recentment, contemplen parar esment sanitària i social a les malalties neurodegenerativas i demències, fent esment exprés de l'Alzheimer, malaltia que pateix més de la meitat dels pacients amb demència, així com garantir l'atenció de pacients crònics complexos i pal·liatius que incloga a les persones cuidadores.

Actualment, un total de 35.484 pacients de la Comunitat Valenciana estan diagnosticats amb malaltia d'Alzheimer, dels quals 11.000 són homes i més de 24.000 dones. Del total d'aquests pacients, 12.748 (4.581 homes i 8.167 dones) van ser diagnosticats el passat any 2015.

Beneficis del diagnòstic precoç

El diagnòstic precoç de la malaltia d'Alzheimer "permet una intervenció primerenca per a retardar la seua progressió i proporcionar una millor oportunitat per a planificar el futur", ha assenyalat la doctora María Dolores Martínez Lozano, responsable de la Unitat de Memòria i Demències de l'Hospital La Magdalena, durant la seua intervenció en la Jornada.

Segons la doctora Martínez Lozano, els beneficis que el diagnòstic precoç de la malaltia d'Alzheimer presenta són, entre uns altres, "el tractament precoç de causes reversibles o tractables de deterioració cognitiva; proporcionar consells sobre l'estil de vida (control de factors de risc vascular, dieta mediterrània, activitat física i intel·lectual); evitar l'ús de fàrmacs per a altres patologies que empitjoren la cognició; prevenir potencials riscos (maneig de diners, conducció, ús d'armes...); disminuir la incertesa del pacient i els seus cuidadors en relació amb la causa dels seus símptomes; proporcionar educació i suport als cuidadors per a reduir la seua càrrega; estalvi de costos per al sistema sanitari".

Arxivat a:

Destacats