Briones anuncia que des de huí es poden sol·licitar les ajudes per a promoure la integració sociolaboral de persones en risc d'exclusió social

Guardar

La directora general d'Ocupació i Formació, Rocío Briones, ha anunciat en la I Trobada Estatal de Participació EAPN que, des de hui, es poden sol·licitar les ajudes per a promoure la integració sociolaboral de les persones en situació de risc d'exclusió social.

Així, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica les ajudes del Servef per a promoure la integració sociolaboral de les persones en situació de risc destinades, tant a empreses d'inserció laboral, com a empreses ordinàries. L'import global de les ajudes és de 450.000 euros.

Rocío Briones ha explicat que l'objectiu que persegueix el Servef amb aquesta subvenció és "promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, dins de les Empreses d'Inserció, com a pas previ a la seua inserció definitiva en l'empresa ordinària".

Segons Briones, "aquestes ajudes s'emmarquen en les accions que estem duent a terme des del Servef al llarg d'enguany per a afavorir la generació d'ocupació estable i de qualitat, especialment en les persones que presenten especials dificultats per a l'accés".

Amb aquestes ajudes, se subvencionarà el 50% del salari mínim interprofessional dels treballadors en situació o risc d'exclusió social que estiguen contractats en les empreses d'inserció laboralqualificades pel Servef.

Així mateix, es podrà subvencionar a cada empresa d'inserció laboral fins a 21.000 euros perquè puguen contractar monitors per a atendre als treballadors en risc d'exclusió. Amb aquestes ajudes, es podran realitzar estudis viabilitat, organització, auditories i informes econòmics; ideformació.

D'altra banda, a les empreses ordinàries que contracten a treballadors que provinguen d'una empresa d'inserció se'ls concediran ajudes per a la contractació indefinida o temporal (sempre que siga mínim de sis mesos) de fins al 55% del salari mínim interprofessional.

Les empreses d'inserció són entitats mercantils, participades per entitats sense ànim de lucre en un 51%, com a mínim, de la seua capital social, sempre que tinguen, entre les seues finalitats primordials, la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, i mantinguen, en còmput anual, des de la seua qualificació, un percentatge de treballadors en procés d'inserció, d'almenys el 30% durant els tres primeres anys, i d'almenys el 50% del total de la plantilla a partir del quart any.

Destacats