Vilar defén la moratòria introduïda en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a les expropiacions rogades

Es referix a totes aquelles no necessàries per a la gestió del desenvolupament urbà sostenible de la ciutat

Guardar

Panoràmica de la Ciutat de les Arts i les Ciències
Panoràmica de la Ciutat de les Arts i les Ciències

El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha mostrat hui la seua satisfacció per l'esmena introduïda en la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat 2017, que establix dos anys de moratòria quant a les expropiacions pregades, és a dir no necessàries per a la gestió del desenvolupament sostenible de la ciutat.

En concret, i com a esmena 151 (d'addició), es modifica per mitjà d'una nova disposició transitòria (onzena) la Llei de 5/2014/25/7 de la Generalitat, referida a ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

La nova disposició arreplega, literalment, que “a partir de l'entrada en vigor de la present llei, el còmput dels terminis per a advertir a l'Administració competent perquè present el full d'apreci corresponent i perquè es dirigisca al jurat provincial d'expropiació per a fixar el preu just establit per l'article 104.1 i 104.2 de la Llei 5/2015, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, queden suspesos fins al 31 de desembre del 2018”.

Vilar ha insistit en el fet que s'havia arribat a pervertir la finalitat de l'expropiació, havent-se convertit en “un nínxol de mercat de sòl certament obscur”. Per exemple en l'exercici 2016 per a les necessitats de la gestió urbanística només s'han gastat 317.000.000 €, corresponents a l'obertura del carrer Hort de Sendra. No obstant el gasto total en expropiacions ha sigut de quasi 41.500.000 €, motivats per sentències i resolucions del jurat.

D'altra banda, Ramón Vilar, ha assenyalat que al finalitzar l'any 2014, el deute arreplega en la rúbrica 413 relativa a expropiacions pregades aconseguia els 16.800.000 €. Al contrari, el deute actual registrat en l'esmentada rúbrica 413 seria de 2.415.500 €, la qual cosa suposa una substancial millora en la gestió de pagaments.

Arxivat a:

Destacats