València i la UPV impulsen l’Aula Emprén StartUPV per promoure l’emprenedoria

La iniciativa contempla el llançament d'empreses emergents, una hackató i el foment del talent femení en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques

Guardar

Universitat Politècnica de Valencia
Universitat Politècnica de Valencia

L'Ajuntament, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, ha creat l'Aula Emprén StartUPV València, amb l'objectiu de millorar la capacitat emprenedora de l'alumnat donant suport a noves iniciatives empresarials.

El regidor d'Emprenedoria i Innovació Econòmica, Borja Sanjuán, ha destacat que "amb iniciatives com Aula Emprén StartUPV busquem incrementar l'activitat emprenedora a la nostra ciutat, per enfortir així el teixit productiu local empresarial i afavorir el foment de noves iniciatives empresarials més innovadores que contribuïsquen al fet que València siga referència en la creació de coneixement, talent i ocupació de qualitat, així com en el desenvolupament de tecnologia i innovació".

Per la seua part, el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, ha explicat que "des d'aquesta institució hem de ser proactius, creatius i generar sinergies amb les empreses i institucions per propiciar escenaris d'oportunitats per a l'alumnat, per això impulsem aquest projecte amb el consistori que, juntament amb Aula Talent, són una eina de gran valor per ajudar a incrementar l'ocupabilitat dels nostres diplomats i diplomades".

Aquesta nova aula desenvoluparà, entre altres activitats, un programa de llançament de cinc noves iniciatives emprenedores d'startup i spin-off fonamentades en la innovació i impulsades per equips formats per persones d'entre la ciutadania.

En concret, aquest servici consistirà en: deu hores de mentoria de la unitat d'emprenedoria de la Universitat Politècnica de València, IDEES UPV, per a cada iniciativa emprenedora; accés a beneficis i sinergies de l'ecosistema universitari StartUPV, i la possibilitat de participar en programes d'incubadora també en la mateixa UPV o en espais estratègics de l'Ajuntament.

A més, en el marc del conveni que regula la creació d'aquesta aula s'estableix també la col·laboració per implementar una hackató, això és, una trobada de diversos professionals per col·laborar en la creació d'un projecte comú, en aquest cas per identificar i resoldre reptes mitjançant l'ús de noves tecnologies digitals, en què participarà la ciutadania i es premiaran les millors solucions presentades sota els criteris d'innovació, escalabilitat i impacte. En aquesta activitat es fomentarà especialment l'emprenedoria femenina i la creació d'empreses emergents i derivades, promogudes per dones, mitjançant la creació d'una categoria específica.

De la mateixa manera, també es durà a terme un esdeveniment de difusió de les principals iniciatives emprenedores de les startup i spin-off de la UPV a la ciutadania i a l'ecosistema emprenedor valencià.

Es posarà especial atenció al foment del talent femení STEM (acrònim dels termes en anglés science, technology, engineering i mathematics; ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), a través de la promoció i difusió de casos d'èxit, activitats dirigides, ponències i xarrades dins de les iniciatives Espai Lidera i Treballem Iguals de València Activa.

Finalment, es treballarà en activitats específiques conjuntes en els esdeveniments VLC Startup Market i altres de la mateixa UPV per fomentar l'emprenedoria i la seua difusió entre la ciutadania, com ara espais per a prototips o de cocreació.

El desenvolupament d'aquestes activitats es durà a terme a través de l'Àrea d'Emprenedoria IDEES UPV, dependent del Vicerectorat d'Estudiants i Emprenedoria. Així mateix, en funció dels projectes concrets realitzats per l'aula, podran col·laborar en aquests, altres centres, departaments i instituts.

IDEASUPV

IDEASUPV és l'òrgan impulsor i gestor de les iniciatives empresarials nascudes en la UPV. La seua missió és fomentar i desenvolupar la cultura emprenedora en la UPV, sensibilitzar i dinamitzar la comunitat universitària en la creació i suport de noves empreses, i donar suport a la creació i desenvolupament d'empreses innovadores i de base tecnològica a la Comunitat Valenciana, principalment.

IDEASUPV, que enguany compleix 30 anys d'activitat, és a més, la unitat responsable d'informar, orientar i assessorar la comunitat universitària sobre el procés de creació d'empreses.

Destacats