València licita les obres de rehabilitació de la Casa de les Roques

Guardar

Casa de les Roques
Casa de les Roques

La Regidoria de Gestió de Recursos licita les obres per rehabilitar la Casa de les Roques del Museu del Corpus de València. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, afirma que la rehabilitació vol "posar en valor i recuperar l'edifici de la manera més respectuosa possible, atenent els seus orígens i a les remodelacions que s'hi han fet amb el pas del temps".

La regidora ha explicat que la Casa de les Roques es va tancar en 2019 per qüestions de seguretat davant la sospita que poguera haver-hi danys estructurals. "Encetem el procés de licitació de l'obra d'aquest edifici històric, que data del segle XV, després d'haver realitzat tots els estudis i peritatges necessaris per a garantir la seua seguretat, la redacció del projecte de rehabilitació i disposar ja també del dictamen favorable de la comissió de Patrimoni", ha explicat. A més, ha ressaltat el "ferm compromís d'aquest govern en la recuperació del nostre patrimoni arquitectònic, especialment en edificis tan arrelats a la cultura de la nostra ciutat, per això la principal finalitat d'aquesta rehabilitació, que començarà una volta adjudicada l'obra, és la posada en valor i recuperació de l'edifici de la manera més respectuosa possible, atenent els seus orígens i les remodelacions abordades al llarg del temps".

L'Ajuntament contractarà les obres sobre la base del projecte d'execució redactat per l'arquitecta María Vela García. La licitació es farà per procediment obert amb un pressupost de 325.560,85 euros i un termini d'execució de sis mesos. Inclourà el tractament d'humitat en els murs perimetrals i els pilars, l'actuació sobre l'estructura i l'entramat de fusta, el recrescut d'ampit perimetral de la claraboia, l'actuació en cobertes inclinades, les millores en el sistema d'evacuació d'aigües pluvials, la rehabilitació de la façana, els treballs de fusteria, la instal·lació elèctrica i d'il·luminació i el tractament contra els agents xilòfags entre d'altres accions especificades en el projecte d'execució que forma part d'aquest procediment.

ANTECEDENTS

L'edifici està situat en Ciutat Vella i es destina en el seu conjunt a Museu del Corpus-Casa de les Roques, sent aquesta sala la part més antiga de l'edifici i que des de la seua construcció es va destinar a l'alberg dels carruatges.

El gener de 2019 es va presentar un estudi de l'estat de la fusta, analitzant tant la resistència d'elements com el grau d'afecció per atac de xilòfags. El resultat indicava la necessitat de fer un peritatge estructural per a comprovar la capacitat portant de les seccions de fusta viables.

Ja en octubre de 2019 es va iniciar la contractació de la redacció del projecte d'execució per a la rehabilitació de la Casa de les Roques. En aquest projecte s'encarrega tant el peritatge estructural com la intervenció necessària per a deixar l'espai en condicions de seguretat. Després de la supervisió del projecte d'execució per a la rehabilitació de la sala de les roques del Museu del Corpus i amb dictamen favorable de la comissió de Patrimoni, es procedeix ara a la licitació de les obres.

Destacats