València inverteix 1,8 milions en cooperació al desenvolupament i ajuda internacional

Guardar

Plaza_Ayuntamiento_iStock.com/RomanBabakin
Plaza_Ayuntamiento_iStock.com/RomanBabakin

La Junta de Govern Local ha aprovat el finançament de projectes de cooperació internacional en les modalitats de cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament, accions humanitàries i d'emergència. En total, el Consistori ha destinat 1,8 milions d'euros a accions encaminades a garantir l'aigua potable, millorar l'educació, la protecció dels drets humans o l'apoderament de les dones, entre altres accions.

La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Neus Fàbregas, ha explicat que «aquests projectes són el compromís que una ciutat com València ha de mantenir amb altres pobles del món, realitats en les quals els drets humans estan més amenaçats. A través d'aquests mecanismes, la societat valenciana actua en favor de la justícia social».

L’acció del Consistori en cooperació internacional per al desenvolupament estarà present en països com ara Algèria, Bolívia, Colòmbia, l'Equador, El Salvador, Guatemala, l’Índia, Mèxic, Moçambic, Nicaragua, Palestina o República Dominicana. 22 projectes d'organitzacions que treballen sobre el terreny per enfortir el desenvolupament humà sostenible, contribuir a la reducció de la desnutrició crònica infantil, millorar l'atenció en salut sexual i reproductiva a dones indígenes, millores per fer front a l'escassesa d'aigua, atenció a persones amb VIH o la defensa de la sobirania alimentària.

En la modalitat de projectes d'educació per al desenvolupament i ciutadania global, les subvencions es destinen a fomentar iniciatives de les ONGD per construir una ciutadania crítica, activa i global, conscient sobre les desigualtats mundials i la relació de poder entre els països del Nord i del Sud. La quantia de les subvencions per a l'exercici 2018 en aquest apartat és de 324.700 euros, que s'han destinat a 11 projectes.

Respecte a les subvencions per a projectes d'acció humanitària, el Consistori ha concedit fons per a projectes en països com ara Indonèsia, l’Iraq, Kenya, Palestina o Congo a 7 entitats, per un total de 209.623 euros. Aquestes comprenen diversos tipus d'intervencions destinades a millorar les condicions de vida de persones afectades per desastres i conflictes, així com a protegir la seua dignitat humana i els seus drets en aquests contextos. També es refereix als conflictes crònics en intervencions dirigides a persones refugiades i desplaçades internes.

Per a projectes d'emergència, és a dir, aquells que intervenen davant crisis humanitàries o desastres naturals, s'han destinat fons al llarg de l'any a quatre actuacions localitzades a Indonèsia, Hondures i Guatemala per un total de 99.777 euros.

«Tant els projectes que s'han aprovat hui de cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament com els projectes que al llarg de l'any hem anat aprovant per a projectes d'emergència, signifiquen que València ha estat i està durant el 2018 en diferents llocs demostrant la seua implicació per un món més just i solidari», ha explicat la regidora Neus Fàbregas.

Arxivat a:

Destacats