València informa sobre el dictamen del CJC sobre els habitatges d’AUMSA

Guardar

Imatge del balcó de l'Ajuntament de València
Imatge del balcó de l'Ajuntament de València
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dictaminat que l'empresa municipal AUMSA no pot alterar els preus de venda dels Habitatges protegits (VPP) que prèviament havia adjudicat a través d'una oferta pública d'habitatges amb unes condicions concretes de localització, grandària i preu.El dictamen, emés en resposta a una sol·licitud de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, estableix que no cap mena de modificació de les condicions de venda d'uns habitatges que es van adjudicar a través d'una convocatòria "subjecta als principis de lliure concurrència, transparència i objectivitat". Minorar o alterar el preu de venda a posteriori per part d'AUMSA suposaria, segons el parer del CJC, un "menyscapte d'aquests principis i del mateix patrimoni de l'entitat".El CJC sosté que tampoc procedeix, com havien reclamat alguns inquilins a AUMSA, la minoració del preu de venda dels immobles en el 100% de les quantitats abonades en concepte d'arrendament o en un percentatge superior al 55% (al 60% en el cas de joves) perquè les condicions d'adjudicació dels habitatges s'havien fixat en la convocatòria oficial a la qual van concórrer. Atendre la pretensió dels inquilins implicaria, sempre segons el Consell Jurídic, facilitar les condicions d'accés als habitatges, una situació que perjudicaria les famílies que van descartar presentar-se a la convocatòria per no poder assumir el preu i que sí que el podrien haver fet amb les condicions modificades i més avantatjoses.L'informe afig un segon motiu per a descartar una possible minoració del preu de les VPP per part d'AUMSA. El destí del recaptat per la venda d'habitatges es destina necessàriament a la compra de sòl i/o construcció de nous habitatges públics pel que si es reduirà el preu de venda s'estaria minvant el patrimoni de l'empresa pública així com la seua capacitat per a oferir nous habitatges de lloguer assequible a les famílies que en l'actualitat les necessiten.En atenció al dictamen del CJC, la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana ha recordat que si no exerceixen l'opció a compra de les VPP podran seguir de lloguer, tal com consta en els requisits que estableix AUMSA i que impedeix que les persones sense recursos puguen quedar-se sense habitatge.

Arxivat a:

Destacats