València inclourà una secció de memòria democràtica en el seu catàleg d'edificis protegits

Guardar

cárcel de mujeres valencia
cárcel de mujeres valencia
La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana dirigida per la vicealcaldessa, Sandra Gómez, inclourà una tercera secció en el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València per incorporar tot el patrimoni de la ciutat vinculat a la memòria democràtica. Aquesta secció contemplarà els edificis compresos al "Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana" de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques, així com els arreplegats en l'inventari que elaborarà la Conselleria de Cultura.El Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València està constituït per dues seccions: "Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana" i "Béns i Espais Protegits de Naturalesa Rural". En elles es troba tot el patrimoni amb valors arquitectònics i/o artístics. Ara l'Ajuntament de València ha decidit completar el catàleg amb una secció que arreplegue tots aquells valors no materials vinculats a la història i a la memòria democràtica de la ciutat. Aquesta nova secció de "Patrimoni vinculat a la Memòria Democràtica", constituiria una Tercera Secció del Catàleg i està presidida i inspirada pels principis de la Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana.Aquesta nova secció albergarà béns amb diferents graus de protecció segons la preservació adequada a cada tipus de bé, podent existir béns que, per presentar valors tant de caràcter arquitectònic com de memòria democràtica puguen tindre cabuda en totes dues Seccions del Catàleg com, per exemple, la Presó de Dones o els refugis antiaeris de la ciutat. La regidora Pilar Bernabé, en representació de la vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha destacat la importància "de preservar la memòria de la ciutat per a futures generacions. La incorporació de la nova secció del catàleg d'edificis protegits ajudarà a la seua contemplació, divulgació i conservació de tots aquests immobles".Aquesta secció beurà del "Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana". La formació, gestió i divulgació del Catàleg de Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana correspon a l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques de l'administració autonòmica. També es veuran arreplegats els elements que la Conselleria de Cultura incloga en l'inventari que ha d'elaborar amb la col·laboració de la Junta de Valoració de Béns, on es diferenciarà explícitament entre béns protegits i béns només a documentar en funció de la seua relativa importància patrimonial.En concret, la Llei de Patrimoni introdueix quatre noves categories de possibles Béns de Rellevància Local (BRL) amb caràcter de Memòria Democràtica: Patrimoni històric i arqueològic civil i militar de la Guerra Civil; espais singulars rellevants i històrics de la capitalitat valenciana; edificis que es van utilitzar com a seu del govern de la República; i espais rellevants que van utilitzar "personatges importants" de la nostra història durant el període de guerra de 1936 a 1939.L'Ajuntament, per part seua, també podrà elevar les propostes de protecció que considere oportunes a l'òrgan autonòmic competent, incloent-hi la justificació documental de la seua importància històrica en algun dels apartats indicats. El servici de Patrimoni Històric, que disposa del personal tècnic qualificat per a avaluar, serà l'encarregat d'elevar la proposta d'inclusió. Si s'obté resolució favorable, aquests elements seran incorporats al Catàleg Estructural de la ciutat de València en la Secció de Memòria Democràtica.
Destacats