València encomana a Pla Cabanyal la regularització i venda de 96 propietats de la platja

Guardar

Isabel Lozano, regidora delegada de Serveis Socials de l'Ajuntament de València
Isabel Lozano, regidora delegada de Serveis Socials de l'Ajuntament de València
La regidora de Patrimoni de l'Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha anunciat que la Junta de Govern Local de demà aprovarà encomanar a la societat Pla Cabanyal per avançar en la regularització de 96 referències cadastrals, antigues construccions de pescadors que van acabar convertint-se en edificacions de diverses altures, en primera línia de la platja del Cabanyal.L'encàrrec es realitza per la Junta de Govern Local a la societat pública Pla Cabanyal-Canyamelar, SA (PCCSA), per la condició que té, des d'abril de 2016, de mitjà propi i servici tècnic de l'Ajuntament de València.Té per objecte la realització per PCCSA d'una sèrie de tasques materials com a necessàries per a l'adopció per l'Ajuntament dels acords de regularització del sòl de propietat municipal sobre el qual es van construir, a l'empara de determinades concessions atorgades per l'Estat en el primer terç del segle XX, 96 habitatges i locals en la zona ara confrontant a les platges de Llevant i la Malva-rosa que en el seu moment formava part del domini públic marítim-terrestre de propietat estatal.Es tracta de desenes de cases situades als carrers Eugenia Viñes i Pavia que ocupen una parcel·la amb aproximadament 244.953 metres quadrats. Són de propietat municipal després d'una cessió del Ministeri d'Obres Públiques en l'any 1990, però la seua situació no s'havia regularitzat."L'anterior govern del Partit Popular va preferir aprovar a novembre del 2005 la no venda i, per tant, la no regularització directa a les concessionàries de les parcel·les de propietat municipal. El govern municipal posterior al 2015, ja amb l'alcaldia de Joan Ribó, va deixar sense efecte aquell acord en 2016. Des del govern municipal actual volem acabar amb aquest llim legal i resoldre la seua ordenació, com una manera més per ajudar a regenerar el barri del Cabanyal-Canyamelar", ha explicat la regidora Isabel Lozano.En aquestes propietats el sòl és municipal, però el vol, el pròpiament construït, és de propietat privada, de manera que amb aquesta ordenació els amos de les edificacions podran d'exercir el seu dret de propietat comprant el solar. La idea és regularitzar la situació de les concessions existents "amb la finalitat d'aconseguir una normalització i també de la preocupació dels concessionaris (o els seus legítims hereus) que veuen les seues propietats subjectes a la caducitat de la concessió", ha afegit Isabel Lozano.L'Ajuntament encarrega a la societat pública Pla Cabanyal, en la seua condició de mitjà propi i servici tècnic de l'Ajuntament de València, les tasques materials de gestió de la regularització d'aquestes parcel·les procedents de concessió a la platja per un pressupost de 86.898,17 euros, exempt d'IVA, i per un termini de durada de l'encàrrec de vuit mesos.
Destacats