València eliminarà barreres arquitectòniques del centre de suport al CAST del carrer dels Soguers

Guardar

1204 millora accessibilitat centre suport CAST 2
1204 millora accessibilitat centre suport CAST 2

L'Ajuntament eliminarà les barreres arquitectòniques existents al centre de suport al Centre d'Atenció a les Persones Sense Sostre (CAST) del carrer dels Soguers amb una intervenció emmarcada en el Pla d'Accessibilitat d'Edificis Municipals iniciat en 2015. "Pràcticament ja hem complit amb el 100 % de les intervencions necessàries per a millorar l'accessibilitat als edificis municipals en benefici tant del personal de l'Ajuntament de València com de totes les persones usuàries dels diferents servicis municipals", ha destacat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario.

"València està decidida a ser una ciutat inclusiva i l'accessibilitat dels seus espais públics i edificis municipals és prioritària, no només perquè així ho estipula la legalitat vigent, sinó perquè cap ciutadà o ciutadana poden veure's privats del seu dret a gaudir dels servicis municipals per qüestions de mobilitat", ha explicat. "Nosaltres tinguérem molt clara eixa premissa quan arribàrem al govern en 2015 i per això projectàrem el Pla d'Accessibilitat d'Edificis Municipals que hem complit pràcticament al 100 % després de cinc anys", ha afegit.

La intervenció al centre de suport al CAST, situat en el baix comercial d'un edifici de vivendes, consistirà en la modificació de l'accés al local per evitar el desnivell existent en l'actual, la redistribució d'espais (reubicant la sala d'espera i la reforma d'un dels lavabos existents per convertir-lo en un nou accés), es construirà una rampa interior per resoldre un altre desnivell i es renovaran revestiments i elements sanitaris per actualitzar la instal·lació. L'adjudicació d'aquestes obres s'ha resolt amb un pressupost final de 17.075,51 euros, IVA inclòs.

El Pla d'Accessibilitat i Supressió de Barreres en Edificis Municipals, impulsat des del mandat anterior a partir d'una auditoria dels 307 edificis de titularitat municipal, ha propiciat l'adaptació pràcticament de la totalitat dels edificis municipals.

Destacats