València dona suport al programa de Creu Roja per a atendre persones sense sostre i en risc d'exclusió social

Guardar

Voluntari de Creu Roja
Voluntari de Creu Roja

La Junta de Govern Local formalitzarà, divendres que ve, la voluntat de col·laboració mútua entre l'Ajuntament i Creu Roja “per a compartir els recursos propis destinats a l'atenció de les situacions d'emergència social i aquelles que, per inclemències meteorològiques, puguen afectar persones que es troben en situació de risc o exclusió social, especialment les persones sense llar”. Així ho ha avançat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, qui ha explicat també que la Junta donarà suport al programa d'inclusió a través de l'esport que impulsa l'entitat Levante UD.

Des de l'Ajuntament de València no entenem una altra manera de fer polítiques socials que no siga de la mà de les entitats socials que treballen en els nostres barris”, ha explicat la regidora Lozano. “Per això, aquesta setmana renovem diferents convenis: amb Casa Caridad, amb la Fundación Secretariado Gitano i amb la Fundació 100 Anys del Levante UD per a persones amb discapacitat”, ha explicat. A més la regidora ha destacat també l'ampliació d'“un conveni molt important amb Creu Roja per a poder allotjar atendre les persones sense llar de la nostra ciutat en situacions d'urgència i d'emergència climàtica”.
El conveni amb Creu Roja articularà les actuacions conjunta dirigides a dur a terme el programa d'atenció social de l'entitat, amb el qual l'Ajuntament col·labora a través de la Secció d'Atenció Social a l'Exclusió, el Centre d'Atenció a Persones sense Sostre (CAST) i del Servici municipal d'Atenció a Urgències Socials (SAUS), a més d'una aportació econòmica directa en concepte de subvenció, per un import de 101.010 euros. Cal recordar que el juny de 2019, l'Ajuntament va cedir a Creu Roja, en règim de concessió demanial, l'immoble de propietat municipal adscrit a la Delegació de Servicis Socials situat al carrer Santa Cruz de Tenerife, per al desenvolupament de les activitats assistencials. La concessió tenia un caràcter gratuït i un termini de 10 anys.

Segons l'acord de la Junta de Govern Local, el conveni tindrà una vigència de dos anys amb possibilitat de prorrogar-se per altres dos anys. Creu Roja es compromet a garantir l'atenció urgent per a cobrir les necessitats bàsiques per situació d'emergència social, a través del Centre d'Atenció a l'Emergència Social (CAUS), amb allotjament, manutenció i higiene personal, 365 dies a l'any les 24 hores del dia, amb un temps de resposta des de la sol·licitud d'una hora des de la detecció de la necessitat.

Inclusió social a través de l'esport

Quant al conveni d'inserció a través de l'esport, es tracta de donar continuïtat al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Fundació de la Comunitat Valenciana “Cent Anys” de la Unión Deportiva Levante, que desenvolupa programes dirigits a persones amb discapacitat per a promoure la seua inclusió social a través de l'esport i la difusió de valors com el sacrifici, la constància, l'esperit de superació i el treball en equip. El primer acord de col·laboració es va subscriure el desembre de 2017, i s'ha anat prorrogant de manera continuada, amb un import de 20.000 € (igual que en els convenis anteriors).

L'objecte de l'acord és col·laborar en els projectes Di-Capacitat, Levante UD Futbol adaptat i Levante UD Masclets, mitjançant la realització d'activitats esportives, lúdiques, culturals i formatives en les quals s'afavorisca la participació de persones amb diversitat funcional del municipi. La finalitat última és la inclusió social a través de l'esport i la difusió de valors de sacrifici, constància, esperit de superació i treball en equip. També s'inclou la participació d'esportistes paralímpics, així com de membres de les seccions d'esport adaptat del Levante UD, en deu esdeveniments esportius o xarrades a realitzar en centres educatius de la ciutat de València i els seus pobles.

Fundación Secretariado Gitano i Casa Caridad

D'altra banda, la Junta de Govern Local aprovarà també demà la justificació corresponent a la segona anualitat del conveni amb la Fundación Secretariado Gitano d'intervenció amb la població gitana immigrant i la dona gitana, així com el resum justificat de l'activitat desenvolupada per Casa Caridad entre desembre de 2020 i octubre de 2021.

En el cas del conveni amb la Fundación Secretariado Gitano, es tracta del conveni de col·laboració per a dos programes: Intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est, i Dona Gitana Opre Romnia, un programa conjunt que va arrancar l'agost de 2019, amb un cost total de 69.028 euros, subvencionats en dos pagaments de 36.628 € i 32.400 €, respectivament.

En el marc de l'atenció a població procedent de països de l'Est, s'ha atés un total de 626 persones (236 homes i 390 dones), i entre les accions més importants efectuades, destaquen la regularització documental i l'accés al mercat de treball (que s'ha vist molt afectat per les mesures restrictives del covid).

En xifres, la memòria d'activitat assenyala que s'han efectuat labors de tramitació d'ajudes bàsiques (301 persones ateses); tallers educatius (7 dones); acompanyament i derivació als centres municipals de Servicis Socials, CMSS, (82 famílies); acompanyament en la tramitació de la Renda Bàsica d'Inclusió (76 famílies); acompanyament en la tramitació d'Ingrés Mínim Vital (70 famílies); i acompanyament en la tramitació de targetes sanitàries (167 targetes), entre altres.

Respecte al programa de Dona Gitana denominat Opre Romnia, s'ha treballat amb un total de 210 dones en actuacions com: Itineraris personalitzats socials i laborals (30 dones); estratègies de busca d'ocupació i noves tecnologies (30 dones); jornades de Dones Gitanes (60 dones); o Grup de Dones Gitanes (18 dones)… Des de la Fundación Secretariado Gitano s'ha valorat la progressiva normalització i integració de la dona gitana en la societat, que està cada vegada més present en tots els àmbits de la societat. La memòria reconeix un dèficit important de partida, però subratlla que, a poc a poc, són cada vegada més les xiquetes que continuen amb els estudis, i fins i tot, les que finalitzen el batxillerat i arriben a la universitat.

Quant a la justificació del primer any de pròrroga (desembre de 2020 a octubre de 2021) del conveni amb Casa Caridad, que va ser aprovat inicialment el desembre de 2018, la memòria recull els servicis desenvolupats tant en l'alberg situat en el Passeig de la Petxina com en el de Benicalap: intervenció social, programa d'higiene (dutxes, bugaderia i rober), acompanyament mèdic i hospitalari, tallers educatius, classes de castellà, classes de repàs escolar per a menors, taller de cerca d'habitatge, taller d'orientació laboral, i activitats d'oci i temps lliure (en caps de setmana), entre altres. A més, les famílies poden acudir a les activitats de formació de l'escola infantil de Benicalap i tenen places reservades a l'escola per als menors d'1 a 3 anys allotjats en el centre. La mitjana d'ocupació entre tots dos centres ha sigut de 96 places diàries, i el total de pernoctacions ha ascendit a 30.209. Durant el període de prestació, s'han realitzat 2.920 entrevistes (1.695 en Petxina i 1.255 en Benicalap). La memòria recull també l'activitat de l'anomenat Mòdul Bona Nit, que des de març de 2020 s'ha convertit en una zona d'aïllament per a casos allotjats que presenten simptomatologia compatible amb COVID. Compta amb capacitat per a tres persones en tres habitacions.

El perfil de les persones allotjades reflecteix una majoria d'homes (67% en la Petxina i 59% en Benicalap) i una majoria també de persones de nacionalitat espanyola (64% en la Petxina i 54% en Benicalap).

Durant el període de prestació s'han realitzat activitats de diferent caràcter, com ara estimulació cognitiva, habilitats socials, classes de castellà, manualitats, eixides a museus, tallers de gimnàstica adaptada o repàs escolar, entre altres. A més, s'ha iniciat un grup de treball amb dones allotjades per a tindre en compte les seues motivacions i interessos, anomenat "Espai Dona".

Finalment, la memòria destaca un altre projecte que es desenvolupa en l'alberg de Benicalap, l'anomenat Espai Verd Benicalap, un hort urbà comunitari en Ciutat Fallera al qual acudeix setmanalment un grup de persones allotjades en els albergs, acompanyades per personal de l'equip educatiu. Sobre una àrea de quasi 1.900 metres quadrats, es fomenta la vinculació del barri amb l'horta adjacent, i es revitalitza el teixit social del barri al mateix temps que l'acció serveix de catalitzador de processos d'aprenentatge sobre el medi ambient i la sostenibilitat.

Destacats