València destina 100.000 euros per a finançar projectes i activitats de les associacions juvenils

Maite Ibáñez: "És important dotar amb recursos les associacions juvenils perquè puguen desenvolupar els seus projectes i activitats"

Guardar

Visita de Maite Ibáñez, regidora d'Acció Cultural, a la exposició de la biblioteca del Cabanyal-Canyamelar
Visita de Maite Ibáñez, regidora d'Acció Cultural, a la exposició de la biblioteca del Cabanyal-Canyamelar

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Joventut, ha aprovat este divendres la convocatòria per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions juvenils per a la realització de projectes i activitats. La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que l'objectiu d'aquest programa anual d'ajudes és "fomentar la participació i dinamitzar el teixit associatiu juvenil".

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre la finalitat del qual siga la realització de programes, projectes i accions dirigides a la joventut, com les associacions juvenils, federacions o les entitats inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de l'IVAJ, amb seu local a la ciutat de València.

"Aquesta convocatòria forma part del Programa de suport a les entitats que duguen a terme projectes dirigits a la joventut, que es troba dins del Pla de Joventut", ha informat la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, qui ha detallat que "aquestes ajudes econòmiques pretenen impulsar i donar suport a projectes concrets i que fomenten la participació activa de les persones joves".

En aquest sentit, els projectes que se subvencionen hauran de desenvolupar algun dels objectius estratègics del Pla de Joventut 2019-2023, dirigits a la gent jove de la ciutat. Ibáñez assegura que les persones joves "han d'assumir la participació en la vida pública com un dret propi", per la qual cosa des de la Regidoria "no sols activem mecanismes perquè siguen escoltats, sinó que també posem a la seua disposició recursos perquè puguen dur a terme les seues accions".
L'import total destinat a la convocatòria ascendeix a 100.000 euros i cada projecte subvencionat podrà tindre una dotació màxima de 6.000 euros, destinats exclusivament per a les activitats contingudes en aquest.

Les subvencions, en règim de concurrència competitiva, podran tindre per objecte les despeses de gestió, estructura i organització derivats de la realització de les activitats del projecte presentat, que responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, que estiguen directament relacionats amb la mateixa i siguen indispensables per a l'adequada preparació o execució. Qualsevol entitat podrà presentar com a màxim un projecte d'activitats amb pressupost econòmic desglossat, podent-se valorar i subvencionar la totalitat del projecte o part d'ell.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Els impresos de sol·licitud es podran obtenir en la pàgina web de la Regidoria de Joventut o en la Seu Electrònica de l'Ajuntament www.juventud-valencia.es de València www.valencia.es.

Destacats