València coordina la projecció exterior de l'activitat municipal per a captar inversió estrangera

Emiliano García: “El pla d'internacionalització 2021-2025 convertirà la capital a la ciutat internacional que tots volem que siga”

Guardar

emiliano garcía
emiliano garcía
La Regidoria de Turisme i Internacionalització de l'Ajuntament de València elaborarà un pla amb diferents línies d'actuació en política internacional per als pròxims quatre anys. La funció d'este Pla d'Internacionalització serà organitzar i coordinar totes les polítiques municipals per a captar inversió estrangera amb una major coordinació i eficàcia.La Regidoria de Turisme i Internacionalització de l'Ajuntament de València elaborarà un pla amb diferents línies d'actuació en política internacional per als pròxims quatre anys. La funció d'este Pla d'Internacionalització serà organitzar i coordinar totes les polítiques municipals per a captar inversió estrangera amb una major coordinació i eficàcia."La política internacional és un àmbit molt ampli i complex", ha comentat el regidor de l'àrea Emiliano García, "perquè són molts els factors involucrats i els temes que poden integrar-se en ell. Des d'alguns més evidents com el turisme, el comerç o la diplomàcia, a uns altres com la política mediambiental, la cultura o l'I+D, que tenen en les xarxes de ciutats importants oportunitats de desenvolupament. Un aspecte clau és la projecció de la ciutat com a destí competitiu per a atraure inversions".En este pla s'identificaran els reptes i prioritats que ha d'afrontar l'Ajuntament, així com els instruments, accions i mecanismes d'avaluació que es requereixen per a desenvolupar-lo amb èxit. Des del Servici de Turisme i Internacionalització de l'Ajuntament de València es posaran en contacte amb diferents departaments i àrees de l'Ajuntament, i també amb diversos interlocutors externs que contribuiran a donar-li una visió plural al document.L'elaboració del pla està planificada per al període comprés entre el mes de maig passat i desembre i serà un document estratègic clau després de la crisi marcada per la pandèmia provocada pel Covid 19. El procés estarà dividit en quatre fases: una primera en la qual es realitzarà un diagnòstic per a definir quines són les potencialitats i prioritats de València; una segona en la qual s'elaborarà el pla d'internacionalització formalment; una tercera fase d'implementació, comunicació i disseminació; i una quarta fase de seguiment, avaluació i rendició de comptes, establint en fase indicadora que garantiran que puga ser avaluada l'efectivitat del pla en la seua posada en pràctica.Actualment l'equip encarregat del Pla està preparant les reunions amb les àrees i departaments de l'Ajuntament i els agents municipals externs que treballen en l'àmbit definit per este, de manera que puga produir-se un intercanvi d'informació, qüestions i objectius que contribuïsquen a enriquir la redacció del pla. "Creiem que este pla serà una eina que contribuirà a definir el full de ruta a seguir per a convertir València a la ciutat internacional que tots volem que siga" declara Emiliano García.
Destacats