València convoca el concurs per al disseny del futur jardí Trini Simó ubicat a l'antic solar de Jesuïtes

S'obri un termini de dos mesos per a la presentació de les propostes de disseny d'aquesta nova zona verda

Guardar

Solar Jesuites
Solar Jesuites
L'Ajuntament de València ha convocat el concurs de projectes per al disseny del futur Jardí Trini Simó, la zona verda que es preveu habilitar en l'antic solar de Jesuïtes. La publicació de la convocatòria obri un termini de dos mesos per a la presentació de projectes i propostes, tal com va anunciar setmanes arrere l'alcalde de València, Joan Ribó. El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo ha recordat que serà un jurat d'experts el que seleccionarà les tres millors propostes presentades. "És la primera vegada que posem en marxa la redacció d'un projecte mitjançant la modalitat de concurs de projectes seguint els criteris aprovats en Junta de Govern per a aquesta modalitat de contractació", ha subratllat.Es tracta d'un model de concurs en una fase, amb jurat, finançat al 100% amb fons propis. El motiu de la convocatòria és la transformació de l'actual parcel·la, de més de 7.000 metres quadrats, en un "jardí singular, inspirat en el paisatge agrícola valencià, útil per al desenvolupament de la formació en agricultura urbana i atractiu per a habitants i visitants", en paraules de l'alcalde Ribó. Per a això, es preveu l'adequació d'una "superilla verda", que articularà el Jardí Botànic en continuïtat amb el Jardí de les Hespèrides, la gran via Ferran el Catòlic, els carrers per als vianants adjacents, l'espai del col·legi de Sant Josep, el passeig de la Petxina i el Jardí del Túria.El vicealcalde, Sergi Campillo, ha subratllat que l'espai sobre el qual s'habilitarà el Jardí Trini Simó, l'antic solar de Jesuïtes, "és un dels espais més simbòlics de la ciutat, que va ser objecte d'un important moviment ciutadà que reclamava que no es fera un hotel en eixe espai, sinó que es fera un jardí. I hui, amb aquest govern municipal encapçalat per Joan Ribó, eixa reclamació comença a fer-se realitat". Per això, s'ha elegit la modalitat de concurs per permetre la presentació de diferents propostes que primaran sobretot la qualitat del disseny d'aquest emblemàtic jardí que a més, portarà el nom d'una de les dones més reconegudes com a activitat social i ambiental a la nostra ciutat, Trini Simó.Els professionals interessats poden formalitzar ja les seues propostes. Els treballs es presentaran sota lema, de manera que es mantinga l'anonimat dels projectes fins que es produïsca la decisió del jurat. Les bases del concurs estableixen un primer premi dotat amb 10.000 euros i la redacció del Projecte bàsic i d'execució, la Direcció d'obra i la redacció del Projecte d'intervenció arqueològica i memòria d'intervenció arqueològica (inclòs el treball previ de rases de prospecció per a verificar si hi ha restes arqueològiques). L'import del premi es considerarà abonament a compte dels honoraris professionals de la redacció de tots aquests projectes. A més, s'atorgaran altres dos premis, per a la segona i tercera propostes seleccionades pel jurat, que estaran dotats amb 5.000 i 3.000 euros, respectivament. L'import màxim del contracte adjudicat serà de 187.157,19 euros (IVA inclòs).La convocatòria de concurs per al disseny de la nova infraestructura verda va sorgir del conveni signat entre l'Ajuntament i la Universitat de València, en el qual s'estableix l'objectiu de donar una solució integral al solar, de propietat municipal, de manera que complemente la col·lecció del Jardí Botànic de la Universitat i el Jardí de les Hespèrides. El conjunt serà un jardí singular que tindrà com a motiu principal el cultiu valencià i l'agricultura urbana. Tal com recull el conveni, el jardí no se cedirà a tercers: serà propietat de l'Ajuntament, que s'encarregarà tant de la construcció com del posterior manteniment. Per part seua, la Universitat de València col·laborarà amb el consistori en la redacció del projecte i la posterior dinamització didàctica i cultural de l'espai. La nova zona verda, visitable i oberta al públic, serà un espai formatiu al voltant de l'horta, de la seua història i biodiversitat, de l'alimentació de proximitat i la sostenibilitat, la base científica de la qual serà aportada per la Universitat de València, que també s'ocuparà de l'aprofitament didàctic i educatiu posterior i del manteniment a llarg termini del contingut científic.El pressupost màxim estimat per l'Ajuntament de València per a l'execució de les obres és de 2.372.049,51 euros (IVA inclòs), encara que es tracta d'una xifra merament orientativa, a l'efecte de la celebració del concurs, atés que haurà de ser calculada amb total exactitud durant la redacció del projecte. No obstant això, en cap cas l'import d'execució del projecte podrà superar en més d'un 10% aquesta xifra de referència.Quant al termini màxim per a la redacció dels projectes Arqueològic, Bàsic i d'Execució, serà de huit mesos comptats des de la signatura de contracte de servicis: dos mesos per a la redacció del projecte arqueològic, i sis mesos més per al projecte d'execució. Per part seua, l'execució de les obres en si disposarà d'un termini màxim de dotze mesos.

En la línia del Pla Verd i de la Biodiversitat

Tal com ha explicat el vicealcalde, Sergi Campillo, "l'enjardinament seguirà els objectius principals contemplats en el Pla Verd i de la Biodiversitat de València, l'objectiu principal de la qual és la creació d'espais verds estructurals que contribuïsquen a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i la formació d'una infraestructura verda resilient, plena de valors culturals i ambientals".El jurat del concurs, que estarà presidit per l'alcalde (o persona en qui delegue), comptarà amb la participació, com a vocals, d'una persona representant de l'Ajuntament (integrant de la comissió tècnica sorgida arran del conveni entre el consistori i la Universitat de València), una persona d'aquesta comissió tècnica representant de la Universitat, un arquitecte o arquitecta de l'equip redactor del Pla especial del Botànic, una persona responsable de l'exposició "Botànic-Jesuïtes. Un paisatge compartit", una persona representant de l'entitat Hort Urbà Botànic-Jesuïtes (continuadora de la plataforma Salvem el Botànic), el gerent del Consell de l'Horta i la cap del servici municipal de Projectes Urbans. Actuarà com a secretari el cap del servici municipal de Jardineria Sostenible.Pel que fa als criteris de valoració de les propostes s'estimarà, entre altres, la qualitat del projecte pel que fa a l'interés arquitectònic, paisatgístic, ecosistèmic i botànic, així com la integració en l'entorn BIC del Botànic, idea de conjunt i façana septentrional històrica. També es tindrà en compte la solució que es plantege d'acord amb el programa d'usos i condicions generals de disseny del plec tècnic; la viabilitat tècnica i econòmica; a més dels valors pedagògics, ambientals i de gestió.

Arxivat a:

Destacats