València comença les obres de rehabilitació de la muralla islàmica

Guardar

1023 Tello ajudes culturals (9)
1023 Tello ajudes culturals (9)

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals enceta demà les obres de rehabilitació de la muralla islàmica de la ciutat. La regidora Glòria Tello afirma que "comencem un projecte molt important per a València que ens permetrà la recuperació definitiva del pany de la muralla islàmica del segle XI i del torrassa de la plaça de l'Àngel. Es tracta d'una intervenció que està pendent des de 2006".

El pressupost de l'execució de l'obra és de 3.440.661,51 euros i contempla la intervenció arqueològica en tot l'àmbit, incloent-hi la lectura estratigràfica dels llenços de la muralla i la torre. S'excavarà el pati interior de diverses parcel·les, on s'hi preveu la recuperació d'elements relacionats amb la muralla de la ciutat i que formaven part del seu sistema defensiu.

També està previst treure a la llum l'antemural, la lliça i la fossa que discorria per davant de la muralla i que posteriorment es va utilitzar per canalitzar la séquia de Rovella. També es contempla l'excavació de part del cementeri de la parròquia de la Santa Creu, situada originalment a la plaça del mateix nom. A més, s'excavarà el solar on s'ubicarà el Centre d'Interpretació de la Muralla, situat intramurs.

L'actuació inclou, tal com ha avançat la regidora Tello, "la consolidació i restauració del llenç i la torre de la muralla islàmica, mitjançant la retirada d'elements impropis i l'aplicació de tractaments per a la seua correcta conservació. Es pretén que aquesta intervenció siga un dels punts del recorregut per les restes de la muralla que encara subsisteixen inserides en les edificacions actuals del centre històric de la ciutat".

Un altre punt que s'abordarà és la urbanització de l'espai lliure interior de l'illa, que, depenent dels resultats arqueològics, combinarà elements de vegetació amb les restes de la muralla. S'inclouran circuits per fer visites, complementats amb informació en panells i tot integrat en un jardí que evocarà l'exterior de la medina islàmica i el pas dels segles per aquesta àrea de la ciutat.

CENTRE D'INTERPRETACIÓ

"Este ambiciós projecte de recuperació del patrimoni històric de València del segle XI inclou la construcció i posada en marxa d'un edifici de nova planta com a Centre d'Interpretació de la Muralla. L'edifici disposarà de semisoterrani, planta baixa i dues altures", ha detallat Tello.

La planta semisoterrani es concep com un espai introductori a la visita que s'anomenarà "València, ciutat emmurallada". Es tracta d'un espai amb control de la llum natural, que permet la implantació de recursos audiovisuals.

La planta baixa del centre de visitants, on se situarà l'accés i recepció de visitants, es destinarà a explicar de manera més detallada la ciutat islàmica i la seua relació amb la muralla. Aquest espai, que mantindrà la visual de la muralla des de l'accés, servirà per a contextualitzar-la històricament.

La primera planta, amb el tema "El barri del Carme", es dedicarà a narrar l'evolució d'un dels barris més dinàmics de la ciutat. S'hi exposaran objectes relacionats amb la seua història acompanyats d'audiovisuals i elements interactius.

"La segona planta s'ha concebut com una àrea de descans que permet una recreació des de dalt, a través d'una terrassa i una passarel·la, de la vista de la muralla. Aquest projecte és una proposta d'intervenció interior i exterior, que dota el barri d'un equipament cultural públic que tindrà continuïtat en el futur, alhora que recupera i posa en valor un dels elements patrimonials més reclamats durant dècades per la ciutadania, com és la muralla islàmica", ha explicat la regidora Tello.

Destacats