València augmenta la inversió en educació per al desenvolupament

Guardar

Cartell Ciutadà de categoria
Cartell Ciutadà de categoria

La Junta de Govern local ha aprovat aquest divendres la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament i la ciutadania global. Amb aquesta iniciativa, la regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració destina 300.000 euros per finançar projectes de les ONGD amb intervencions emmarcades en aquesta línia de treball, després d'un augment de 50.000 euros respecte a la convocatòria anterior.

"Les subvencions es destinen a fomentar les iniciatives de les ONGD per promoure una ciutadania crítica, reflexiva, informada i conscient sobre les desigualtats mundials", ha explicat la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, en destacar que som una ciutat compromesa amb el bé comú i, per això, continuem contribuint a crear des del local un món més lliure, just, solidari i equitatiu. Ibáñez ha destacat l'augment pressupostari en passar dels 250.000 euros de l'any passat als 300.000 de l'actual.

Per a una modalitat d'aquesta convocatòria, destinada a projectes d'Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, el finançament màxim per projecte podrà ser de 30.000 euros. I per a una altra modalitat, per a les accions que es desenvolupen en matèria de sensibilització social, la quantia podrà ser de fins a un màxim de 9.000 euros per projecte. La concessió de les subvencions es realitzarà seguint el procediment de concurrència competitiva, és a dir, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades sobre la base dels criteris de valoració fixats a les bases.

Per poder optar a la convocatòria, els projectes hauran de dirigir-se a impulsar el comerç just i el consum responsable, promoure l'educació per a la pau, la solidaritat i el desenvolupament, generant valors i actituds de solidaritat i justícia que contribuïsquen a la transformació social , promoure el respecte dels drets humans, impulsar iniciatives que prevegen el foment de l'equitat de gènere, la dimensió intercultural, la sostenibilitat ambiental, la participació i l'enfortiment del teixit social.

També es pretén difondre el contingut dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts a l'agenda 2030, fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues conseqüències, millorar la qualitat dels recursos pedagògics al voltant de l'educació per al desenvolupament, mitjançant l'impuls de tallers i activitats que contribuïsquen a una percepció més gran de la societat valenciana cap als països empobrits. Així mateix, es pretén fomentar el voluntariat i la participació de la societat valenciana com a agent d'educació per al desenvolupament, enfortir el teixit social al voltant de l'ONGD promovent sinergies socials, desenvolupar iniciatives i propostes de caràcter innovador a l'àmbit de la sensibilització i l'educació per al desenvolupament i fomentar el treball en xarxa a l'àmbit de l'Educació per al Desenvolupament.

Els projectes presentats hauran d'alinear-se amb les línies estratègiques establertes al Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022.

Destacats